За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Міжнародні нормативні акти  
Конвенція про примусову чи обов'язкову працю,1930 рік.
Стаття 18
:: Міжнародні нормативні акти
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 18

1. Примусова чи обов'язкова праця з метою перевезення осiб або вантажiв, як, наприклад, праця носильникiв та веслувальникiв, скасовується в якомога коротший строк. До цього скасування компетентна влада зобов'язана видати регламентацiю, що визначає, зокрема:
a) зобов'язання використовувати цю форму працi тiльки для полегшення пересування урядовцiв адмiнiстрацiї пiд час виконання ними своїх обов'язкiв або для перевезення вантажiв адмiнiстрацiї, або в разi абсолютно негайної потреби для перевезення iнших осiб, не урядовцiв;
b) зобов'язання залучати до таких перевезень тiльки працюючих чоловiкiв, визнаних попереднiм медичним обстеженням фiзично придатними до виконання цiєї роботи, коли таке обстеження можливе; якщо це неможливо, особа, котра застосовує цю робочу силу, зобов'язана пiд свою вiдповiдальнiсть впевнитись у тому, що зайнятi трудiвники мають потрiбну фiзичну придатнiсть i не хворi на iнфекцiйну хворобу;
c) максимальну вагу вантажу, що його нестиме трудiвник;
d) максимальну вiдстань, на яку трудiвники можуть бути вiддаленi вiд їхнього звичайного мiсця проживання;
e) максимальну кiлькiсть днiв на мiсяць чи на будь-який iнший перiод, протягом яких трудiвникiв може бути залучено до працi, причому до цього числа входять днi, потрiбнi для повернення до мiсця проживання;
f) осiб, котрi мають право залучати до цiєї форми примусової чи обов'язкової працi, а також межi дiї цього права.
2. При визначеннi максимуму, про який iде мова у пiдпунктах c,d i e попереднього пункту, компетентнi органи влади враховують рiзнi чинники, що мають стосунок до питання, зокрема фiзичну спроможнiсть населення, яке повинно надати робочу силу, властивостi маршруту, котрий має бути пройдений трудiвником, а також клiматичнi умови.
3. Компетентна влада, поза тим, вживає заходiв до того, щоб нормальний щоденний маршрут носильникiв не перевищував вiдстанi, котра вiдповiдає пересiчно тривалостi восьмигодинного дня, причому при визначеннi цiєї вiдстанi враховуються не тiльки вага вантажу i довжина маршруту, але й стан дороги, час року та будь-якi iншi належнi сюди чинники; у разi потреби роботи в понаднормовий час така робота оплачується за ставками, що перевищують звичайнi ставки.
 prev Стаття 17
 next Стаття 19