За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Міжнародні нормативні акти  
Конвенція про примусову чи обов'язкову працю,1930 рік.
Стаття 26
:: Міжнародні нормативні акти
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 26

1. Кожний Член Мiжнародної Органiзацiї Працi, який ратифiкує цю Конвенцiю, зобов'язаний застосовувати її до територiй, що перебувають пiд його суверенiтетом, юрисдикцiєю, протекторатом, сюзеренiтетом, опiкою чи управлiнням, тiєю мiрою, якою вiн має право узяти на себе зобов'язання, котрi зачiпають питання внутрiшньої юрисдикцiї. Однак, якщо цей Член Органiзацiї бажає скористатися положеннями статтi 35 Статуту Органiзацiї Працi, вiн мусить супроводити свiй документ про ратифiкацiю заявою iз зазначенням:
1) територiй, на яких вiн має намiр застосовувати положення цiєї конвенцiї без змiн;
2) територiй, на яких вiн має намiр застосовувати положення цiєї Конвенцiї зi змiнами, та подробиць цих змiн;
3) територiй, щодо яких вiн резервує своє рiшення.
2. Зазначена заява вважатиметься невiд'ємною частиною документа про ратифiкацiю i спричинить однаковi з ним наслiдки. Будь-який Член Органiзацiї може через наступну заяву вiдмовитися вiд усiх або частини застережень, котрi мiстяться в його попереднiй заявi, на пiдставi пiдпунктiв 2 й 3 пункту 1 цiєї статтi.
 prev Стаття 25
 next Стаття 27