За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Положення про державну інспекцію України по контролю за цінами (витяг)
9.12.91 :: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Положення про державну інспекцію України по контролю за цінами (витяг)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОЛОЖЕННЯ

про Державну інспекцію України по контролю за цінами

1. Державна інспекція України по контролю за цінами (Держцінінспекція України) є центральним органом державного управління, підвідомчим Кабінету Міністрів України.

3. Головними завданнями Державної інспекції України по контролю за цінами є:

а) здійснення державного контролю за дотриманням встановленого порядку затвердження й застосування цін і тарифів у міністерствах і відомствах, державних, кооперативних і громадських підприємствах, організаціях і установах, а також на підприємствах, в об'єднаннях, установах і організаціях, заснованих за іншими формами власності, включаючи спільні підприємства, об'єднання й організації за участю радянських та іноземних юридичних осіб і громадян (надалі - суб'єкти підприємництва), розташованих на території України, та зміцнення дисципліни цін в усіх галузях народного господарства; в) перевірка обгрунтованості затверджуваних міністерствами і відомствами України, об'єднаннями, підприємствами та організаціями в межах їхньої компетенції, незалежно від форм власності й господарювання, цін і тарифів, стану організації та ефективності роботи відомчого контролю за цінами;

6. Державна інспекція України по контролю за цінами відповідно до покладених на неї завдань:

а) здійснює перевірки додержання визначеного чинним законодавством порядку встановлення і застосування цін та їх економічного обгрунтування в усіх галузях народного господарства в тісній взаємодії з податковими інспекціями, правоохоронними та іншими контролюючими органами, громадськими об'єднаннями, організує роботу підвідомчих інспекцій; д) позбавляє суб'єкти підприємництва права застосовувати договірні (вільні) ціни у разі надмірного їх зростання та скорочення виробництва товарів у натуральних показниках, а також скасовує ціни і тарифи, затверджені з порушенням вимог актів законодавства України з питань ціноутворення, з одночасним внесенням відповідним органам управління пропозицій про встановлення фіксованих або регульованих цін і тарифів;

є) дає обов'язкові для виконання міністерствами і відомствами України, об'єднаннями, підприємствами та організаціями вказівки про усунення порушень дисципліни цін, причин і умов, що породжують ці порушення;

ж) розробляє і видає інструктивні та методичні вказівки, інші нормативні документи і дає роз'яснення про порядок застосування законодавчих актів з питань контролю за цінами;

з) застосовує до суб'єктів підприємництва економічні санкції відповідно до чинного законодавства за порушення порядку встановлення і застосування цін;

і) розглядає справи про адміністративні правопорушення.