За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Міжнародні нормативні акти  
Конвенция об отмывании, выявлении и изъятии доходов от преступной деятельности,1990 год.
Стаття 36 Підписання та набрання чинності
:: Міжнародні нормативні акти
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 36 Підписання та набрання чинності

1. Цю Конвенцiю вiдкрито для пiдписання державами-членами Ради Європи i державами, якi не є членами Ради, але якi брали участь у її розробцi. Цi держави можуть висловити свою згоду на обов'язковiсть для них Конвенцiї шляхом:
a. пiдписання без застереження щодо ратифiкацiї, прийняття чи
затвердження; або
b. пiдписання з умовою ратифiкацiї, прийняття чи затвердження
з подальшою ратифiкацiєю, прийняттям чи затвердженням.
2. Ратифiкацiйнi грамоти або документи про прийняття чи затвердження здаються на зберiгання Генеральному секретарю Ради Європи.
3. Ця Конвенцiя набирає чинностi в перший день мiсяця, що наступає пiсля закiнчення тримiсячного перiоду вiд дати, на яку три держави, принаймнi двi з яких є членами Ради Європи, висловили свою згоду на обов'язковiсть для них цiєї Конвенцiї вiдповiдно до положень пункту 1.
4. Стосовно будь-якої держави, яка пiдписала цю Конвенцiю i яка висловлюватиме свою згоду на обов'язковiсть для неї цiєї Конвенцiї пiсля набрання нею чинностi, Конвенцiя набирає чинностi в перший день мiсяця, що наступає пiсля закiнчення тримiсячного перiоду вiд дати висловлення згоди на обов'язковiсть для неї цiєї Конвенцiї вiдповiдно до положень пункту 1.
 prev ГЛАВА IV ЗАКЛЮЧНI ПОЛОЖЕННЯ
 next Стаття 37 Приєднання до Конвенції