За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Міжнародні нормативні акти  
Конвенция об отмывании, выявлении и изъятии доходов от преступной деятельности,1990 год.
Стаття 37 Приєднання до Конвенції
:: Міжнародні нормативні акти
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 37 Приєднання до Конвенції

1. Пiсля набрання цiєю Конвенцiєю чинностi Комiтет мiнiстрiв Ради Європи пiсля консультацiй з державами-учасницями Конвенцiї може запропонувати будь-якiй державi, яка не є членом Ради i яка не брала участi в її розробцi, приєднатися до цiєї Конвенцiї, у рiшеннi, що приймається бiльшiстю голосiв, передбаченою у статтi 20.d Статуту Ради Європи, i одностайним голосуванням представникiв Договiрних Держав, якi мають право засiдати в Комiтетi.
2. Стосовно будь-якої держави, що приєднується, конвенцiя набирає чинностi в перший день мiсяця, що наступає пiсля закiнчення тримiсячного перiоду вiд дати здачi на зберiгання документа про приєднання Генеральному секретарю Ради Європи.
 prev Стаття 36 Підписання та набрання чинності
 next Стаття 38 Територіальне застосування