За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Міжнародні нормативні акти  
Конвенция об отмывании, выявлении и изъятии доходов от преступной деятельности,1990 год.
Стаття 39 Відношення до інших конвенцій та угод
:: Міжнародні нормативні акти
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 39 Відношення до інших конвенцій та угод

1. Ця Конвенцiя не зачiпає права i зобов'язання, що випливають з мiжнародних багатостороннiх конвенцiй, якi стосуються спецiальних питань.
2. Учасники Конвенцiї можуть укладати мiж собою двостороннi або багатостороннi угоди з питань, якi розглядаються в цiй Конвенцiї, з метою доповнення або поселення її положень чи сприяння застосуванню викладених в нiй принципiв.
3. Якщо двi або бiльше Сторони вже уклали угоду чи договiр з питання, яке розглядається цiєю Конвенцiєю, або iншим чином встановили мiж собою вiдносини у цьому питаннi, вони мають право застосовувати замiсть цiєї Конвенцiї таку угоду або такий договiр чи вiдповiдним чином регулювати такi вiдносини, якщо це сприяє мiжнародному спiвробiтництву.
 prev Стаття 38 Територіальне застосування
 next Стаття 40 Застереження