За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Міжнародні нормативні акти  
Конвенція про захист прав і основних свобод,1950 рік.
Стаття 5
:: Міжнародні нормативні акти
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 5

1. Кожна людина має право на свободу i особисту недоторканiсть. Жодна людина не може бути позбавлена волi iнакше нiж вiдповiдно до процедури, встановленої законом, у таких випадках, як:
a) законне ув'язнення людини пiсля її засудження компетентним судом;
b) законний арешт або затримання людини за невиконання законного рiшення суду або для забезпечення виконання будь-якого обов'язку, передбаченого законом;
c) законний арешт або затримання людини, здiйсненi з метою забезпечення її присутностi перед компетентним судовим органом на пiдставi обгрунтованої пiдозри у вчиненнi злочину або якщо обгрунтовано визнається за необхiдне запобiгти вчиненню нею злочину або її втечi пiсля його вчинення;
d) затримання неповнолiтньої людини на пiдставi законного розпорядження з метою виховного нагляду або законне затримання неповнолiтньої людини з метою забезпечення її присутностi перед компетентним правоохоронним органом;
e) законне затримання людей для запобiгання розповсюдженню iнфекцiйних захворювань, людей психiчно хворих, алкоголiкiв або наркоманiв чи бродяг;
f) законний арешт або затримання людини, здiйсненнi з метою запобiгання її незаконному в'їзду в країну, або людини, вiдносно якої вживаються заходи з метою депортацiї або екстрадицiї.
2. Кожна заарештована людина повинна негайно бути поiнформованою зрозумiлою для неї мовою про пiдстави її арешту i про будь-яке обвинувачення проти неї.
3. Кожна людина, заарештована або затримана згiдно з положенням пункту 1 (c) цiєї статтi, має негайно постати перед суддею чи iншою службовою особою, якiй закон надає право здiйснювати судову владу, i має право на судовий розгляд упродовж розумного строку або на звiльнення до початку судового розгляду. Таке звiльнення може бути обумовлене гарантiями явки в суд.
4. Кожна людина, позбавлена волi внаслiдок арешту або затримання, має право на швидкий розгляд судом законностi її затримання i на звiльнення, якщо затримання є незаконним.
5. Кожна людина, яка стала жертвою арешту або затримання на порушення положень цiєї статтi, має захищене позовом право на вiдшкодування збиткiв.
 prev Стаття 4
 next Стаття 6