За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Про антимонопольний комітет України (витяг)
26.11.93 :: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Про антимонопольний комітет України (витяг)

ЗАКОН УКРАЇНИ

ПРО АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

від 26 листопада 1993 року N 3659-XІІ

( ВВР 1993, N 50, ст.472 )

Глава І. Загальні положення

Стаття 1. Антимонопольний комітет України

Антимонопольний комітет України є державним органом, покликаним забезпечувати відповідно до його компетенції державний контроль за дотриманням антимонопольного законодавства, захист інтересів підприємців та споживачів від його порушень.

Стаття 7. Компетенція Антимонопольного комітету України

Антимонопольний комітет України відповідно до покладених на нього завдань:

- контролює дотримання антимонопольного законодавства при створенні, реорганізації, ліквідації господарюючих суб'єктів, при перетворенні органів управління в об'єднання підприємців, придбанні часток (акцій, паїв), активів господарських товариств та підприємств; при здійсненні господарської діяльності підприємцями та при реалізації повноважень центральних та місцевих органів державної виконавчої влади, місцевого та регіонального самоврядування щодо підприємців;

- розглядає справи про порушення антимонопольного законодавства та приймає рішення за результатами розгляду в межах своїх повноважень;

- звертається до суду чи арбітражного суду з позовами (заявами) у зв'язку з порушенням антимонопольного законодавства, надсилає правоохоронним органам матеріали про порушення законодавства, що містять ознаки злочину;

- дає рекомендації державним органам щодо проведення заходів, спрямованих на розвиток підприємництва і конкуренції;

- бере участь у розробці та вносить у встановленому порядку проекти актів законодавства, що регулюють питання розвитку конкуренції, антимонопольної політики та демонополізації економіки;

- бере участь в укладанні міждержавних угод, розробці і реалізації міжнародних проектів та програм, а також здійснює співробітництво з державними органами і неурядовими організаціями іноземних держав та міжнародними організаціями з питань, що належать до компетенції Антимонопольного комітету України;

- узагальнює практику застосування антимонопольного законодавства, розробляє пропозиції щодо його удосконалення;

- розробляє і організовує виконання заходів, спрямованих на запобігання порушень антимонопольного законодавства;

- систематично інформує населення України про свою діяльність;

- здійснює інші дії з метою контролю за дотриманням антимонопольного законодавства.

Стаття 8. Повноваження Антимонопольного комітету України

Антимонопольний комітет України в межах наданої йому компетенції має право:

визначати межі товарного ринку, а також монопольне становище підприємців на ньому;

давати підприємцям обов'язкові для виконання розпорядження про припинення порушень антимонопольного законодавства та про відновлення початкового становища, про примусовий поділ монопольних утворень, припинення неправомірних угод між підприємцями;

давати центральним та місцевим органам державної виконавчої влади, виконавчим органам місцевого та регіонального самоврядування обов'язкові для виконання розпорядження про скасування або зміну прийнятих ними неправомірних актів, про припинення порушень і розірвання укладених ними угод, що суперечать антимонопольному законодавству, забороняти або дозволяти створення монопольних утворень центральними та місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого та регіонального самоврядування, а також господарюючими суб'єктами;

вносити у відповідні державні органи обов'язкові для розгляду подання щодо скасування ліцензій, припинення операцій зовнішньоекономічної діяльності підприємців у разі порушення ними антимонопольного законодавства;

накладати штрафи у випадках, передбачених чинним законодавством;

розробляти і затверджувати з питань, що належать до його компетенції, нормативні акти, обов'язкові для виконання центральними та місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого та регіонального самоврядування, підприємцями, їх об'єднаннями, контролювати їх виконання.

Стаття 24. Рішення Антимонопольного комітету України

Антимонопольний комітет України, державні уповноважені, адміністративні колегії та голови територіальних відділень Комітету в межах своїх повноважень приймають розпорядження та постанови, які є обов'язковими для виконання.

З питань примусового поділу монопольних утворень, а також накладання штрафів на підприємців за порушення антимонопольного законодавства Антимонопольний комітет України, адміністративні колегії, державні уповноважені та голови територіальних відділень Комітету виносять відповідні постанови.

В разі порушень антимонопольного законодавства підприємцями, посадовими особами центральних та місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого та регіонального самоврядування, керівниками підприємств (об'єднань, господарських товариств тощо) державні уповноважені та голови територіальних відділень Комітету складають протоколи про порушення антимонопольного законодавства відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Інформація про рішення Антимонопольного комітету України друкується в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр".