За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Міжнародні нормативні акти  
Конвенція про захист прав і основних свобод,1950 рік.
Стаття 20 2)
:: Міжнародні нормативні акти
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 20 2)

1. Комiсiя складається iз такого числа членiв, яке вiдповiдає кiлькостi Високих Договiрних Сторiн. Серед членiв Комiсiї не може бути двох громадян однiєї i тiєї ж держави.
2. Комiсiя здiйснює свою дiяльнiсть на пленарних засiданнях. Однак вона може створювати палати у складi не менше семи членiв кожна. Палати можуть розглядати поданi згiдно зi статтею 25 цiєї Конвенцiї заяви, якi можуть розбиратися на основi встановленого прецедентного права або якi не порушують серйозних питань щодо тлумачення або застосування Конвенцiї. За винятком цього обмеження та положень пункту 5 цiєї статтi, створенi палати виконують усi функцiї, якими Конвенцiя надiляє Комiсiю.
Член Комiсiї, обраний за поданням Високої Договiрної Сторони, проти якої подана заява, має право брати участь у засiданнях палати, на розгляд якої ця заява надiслана.
3. Комiсiя може створювати комiтети, кожний з яких складається принаймнi з трьох членiв i якi мають повноваження, дiйснi при одностайному голосуваннi, вирiшувати про неприйнятнiсть або виключення iз реєстру справ заяви, поданої згiдно зi статтею 25, якщо таке рiшення може бути прийняте без подальшого розгляду.
4. Палата або комiтет може у будь-який час вiдмовитися вiд своїх повноважень на користь пленарного засiдання Комiсiї, яка також має право вiддати розпорядження про передачу на її розгляд будь-якої заяви, надiсланої на розгляд палати або комiтету.
5. Виключною компетенцiєю пленарного засiдання Комiсiї є:
a) розгляд заяв, поданих згiдно зi статтею 24;
b) передача справи до Суду вiдповiдно до статтi 48 (а);
c) встановлення правил процедури вiдповiдно до статтi 36.
 next Стаття 21 3)