За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Міжнародні нормативні акти  
Конвенція про захист прав і основних свобод,1950 рік.
Стаття 25
:: Міжнародні нормативні акти
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 25

1. Комiсiя може приймати вiд будь-якої особи, неурядової органiзацiї або групи осiб заяви на iм'я Генерального секретаря Ради Європи про порушення однiєю з Високих Договiрних Сторiн прав, викладених у цiй Конвенцiї, за умови, якщо Висока Договiрна Сторона, на яку подано скаргу, заявила про те, що визнає компетенцiю Комiсiї приймати такi заяви. Тi з Високих Договiрних Сторiн, якi заявили про це, зобов'язуються не перешкоджати жодним чином ефективному здiйсненню цього права.
2. Високi Договiрнi Сторони можуть робити такi заяви на конкретно визначений перiод.
3. Цi заяви здаються на зберiгання Генеральному секретарю Ради Європи, який надсилає їх копiї Високим Договiрним Сторонам i публiкує їх.
4. Комiсiя виконує функцiї, передбаченi в цiй статтi, лише в тому випадку, якщо не менше шести Високих Договiрних Сторiн зробили заяви згiдно з попереднiми пунктами.
 prev Стаття 24
 next Стаття 26