За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Міжнародні нормативні акти  
Конвенція про захист прав і основних свобод,1950 рік.
Стаття 32
:: Міжнародні нормативні акти
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 32

1. Якщо питання не передається до Суду вiдповiдно до статтi 48 цiєї Конвенцiї протягом тримiсячного перiоду вiд дати передачi доповiдi Комiтету мiнiстрiв, Комiтет мiнiстрiв вирiшує бiльшiстю у двi третини голосiв членiв, якi мають право брати участь в засiданнях Комiтету, чи мало мiсце порушення Конвенцiї.
2, У випадку визнання факту порушення Конвенцiї Комiтет мiнiстрiв визначає строк, впродовж якого вiдповiдна Висока Договiрна Сторона повинна вжити заходiв, якi вимагаються рiшенням Комiтету мiнiстрiв.
3. Якщо вiдповiдна Висока Договiрна Сторона не вжила задовiльних заходiв впродовж встановленого строку, Комiтет мiнiстрiв вирiшує бiльшiстю голосiв, передбаченою у пунктi 1 вище, якi дiї повиннi бути вжитi на виконання його першого рiшення, i публiкує вiдповiдну доповiдь.
4. Високi Договiрнi Сторони зобов'язуються вважати обов'язковим для себе будь-яке рiшення, яке Комiтет мiнiстрiв може прийняти на виконання попереднiх пунктiв.
 prev Стаття 31 9)
 next Стаття 33