За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Міжнародні нормативні акти  
Конвенція про захист прав і основних свобод,1950 рік.
Стаття 5
:: Міжнародні нормативні акти
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 5

1. Будь-яка Висока Договiрна Сторона може пiд час пiдписання або ратифiкацiї цього Протоколу або в будь-який iнший час пiсля цього надiслати Генеральному секретарю Ради Європи заяву, в якiй визначаються межi застосування нею положень цього Протоколу до територiй, якi визначенi в цiй заявi i за мiжнароднi вiдносини яких вона несе вiдповiдальнiсть.
2. Будь-яка Висока Договiрна Сторона, яка надiслала заяву згiдно з попереднiм пунктом, може час вiд часу робити iншi заяви, якi змiнюють умови будь-якої попередньої заяви або припиняють застосування положень цього Протоколу щодо будь-якої територiї.
3. Заява, зроблена згiдно з цiєю статтею, розглядається як така, що зроблена вiдповiдно до пункту 1 статтi 63 Конвенцiї.
4. Територiя будь-якої держави, до якої цей Протокол застосовується на пiдставi його ратифiкацiї або прийняття цiєю державою, i кожна територiя, до якої цей Протокол застосовується на пiдставi заяви, зробленої такою державою згiдно з цiєю статтею, розглядаються як окремi територiї для цiлей посилань у статтях 2 i 3 на територiю держави.
 prev Стаття 4
 next Стаття 6