За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Міжнародні нормативні акти  
Конвенція про захист прав і основних свобод,1950 рік.
Стаття 7
:: Міжнародні нормативні акти
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 7

1. Цей Протокол вiдкрито для пiдписання членами Ради Європи, якi пiдписали Конвенцiю; вiн пiдлягає ратифiкацiї одночасно з ратифiкацiєю Конвенцiї або пiсля її ратифiкацiї. Протокол набирає чинностi пiсля здачi на зберiгання п'яти ратифiкацiйних грамот. Для тих держав, якi пiдписали цей протокол i якi ратифiкуватимуть його пiсля набрання ним чинностi, Протокол набирає чинностi вiд дня здачi на зберiгання їхнiх ратифiкацiйних грамот.
2. Ратифiкацiйнi грамоти здаються на зберiгання Генеральному секретарю Ради Європи, який повiдомляє всiх членiв Ради про всi ратифiкацiї.
На посвiдчення чого нижчепiдписанi належним чином на те уповноваженi представники пiдписали цей Протокол.
Вчинено у Страсбурзi шiстнадцятого дня вересня мiсяця 1963 року англiйською i французькою мовами, причому обидва тексти мають однакову силу, в одному примiрнику, який зберiгатиметься в архiвi Ради Європи. Генеральний секретар надсилає засвiдченi копiї цього Протоколу кожнiй державi, яка його пiдписала.
ПРОТОКОЛ N 7 (Страсбург, 22.XI.1984) 16)
Держави - члени Ради Європи, якi пiдписали цей Протокол,
сповненi рiшучостi зробити новi кроки для забезпечення колективного здiйснення деяких прав i свобод за допомогою Конвенцiї про захист прав i основних свобод людини, пiдписаної в Римi 4 листопада 1950 року (далi - "Конвенцiя"),
погодились про таке:
 prev Стаття 6
 next Стаття 1