За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Міжнародні нормативні акти  
Конвенція про захист прав і основних свобод,1950 рік.
Стаття 2
:: Міжнародні нормативні акти
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 2

1. Роздiл V Конвенцiї стає роздiлом III Конвенцiї; стаття 57 Конвенцiї стає статтею 52 Конвенцiї; статтi 58 та 59 Конвенцiї вилучаються, а статтi 60 - 66 Конвенцiї стають вiдповiдно статтями 53 - 59 Конвенцiї.

2. Роздiл I Конвенцiї озаглавлюється "Права i свободи", а новий роздiл III Конвенцiї - "Iншi положення". Статтям 1 - 18 i новим статтям 52 - 59 Конвенцiї даються заголовки, зазначенi у Додатку до цього Протоколу.

3. У пунктi 1 нової статтi 56 пiсля слова "поширюється" додаються слова "з урахуванням пункту 4 цiєї статтi"; у пунктi 4 слова "Комiсiї приймають скарги" та "згiдно зi статтею 25 цiєї Конвенцiї" замiнюються вiдповiдно словами "Суду приймати скарги" та "згiдно зi статтею 34 Конвенцiї". У пунктi 4 нової статтi 58 слова "статтi 63" замiнюються словами "статтi 56".

4. У Перший протокол до Конвенцiї вiдносяться такi поправки: a) статтям даються заголовки, зазначенi у Додатку до цього Протоколу; i b) в останньому реченнi статтi 4 слова "статтi 63" замiнюються словами "статтi 56".

5. У Протокол N 4 вносяться такi поправки:

a) статтям даються заголовки, зазначенi у Додатку до цього Протоколу;

b) у пунктi 3 статтi 5 слова "статтi 63" замiнюються словами "статтi 56"; додається новий пункт 5, який гласить: "Будь-яка держава, яка зробила заяву вiдповiдно до пункту 1 чи 2 цiєї статтi, може в будь-який iнший час пiсля цього заявити вiд iменi однiєї або декiлькох територiй, яких стосується заява, що вона визнає компетенцiю Суду приймати скарги вiд окремих осiб, неурядових органiзацiй або груп згiдно зi статтею 34 Конвенцiї стосовно всiх або деяких iз статей 1 - 4 цього Протоколу"; i

c) пункт 2 статтi 6 вилучається.

6. У Протокол N 6 вносяться такi поправки:

a) статтям даються заголовки, зазначенi у Додатку до цього Протоколу; i

b) у статтi 4 слова "на пiдставi статтi 64" замiнюються словами "на пiдставi статтi 57".

7. У Протокол N 7 вносяться такi поправки:

a) статтям даються заголовки, зазначенi у Додатку до цього Протоколу;

b) у пунктi 4 статтi 6 слова "статтi 63" замiнюються словами "статтi 56"; додається новий пункт 6, який гласить: "Будь-яка держава, яка зробила заяву вiдповiдно до пункту 1 чи 2 цiєї статтi, може в будь-який iнший час пiсля цього заявити вiд iменi однiєї або декiлькох територiй, яких стосується заява, що вона визнає компетенцiю Суду приймати скарги вiд окремих осiб, неурядових органiзацiй або груп осiб згiдно зi статтею 34 Конвенцiї стосовно статей 1 - 5 цього Протоколу"; i

c) пункт 2 статтi 7 вилучається.

8. Протокол N 9 скасовується.

 

 

 next Розділ I