За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Міжнародні нормативні акти  
Конвенція про захист прав і основних свобод,1950 рік.
Стаття 5
:: Міжнародні нормативні акти
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 5

1. Без шкоди для положень наведених нижче пунктiв 3 i 4 строк повноважень суддiв, членiв Комiсiї, Секретаря Суду та заступника Секретаря Суду закiнчується з набранням чинностi цим Протоколом.
2. Заяви, якi знаходяться на розглядi Комiсiї i якi ще не будуть визнанi прийнятими на дату набрання чинностi цим Протоколом, розглядаються Судом вiдповiдно до положень цього Протоколу.
3. Заяви, якi будуть визнанi прийнятими на дату набрання чинностi цим Протоколом, продовжують розглядатися членами Комiсiї впродовж одного року пiсля набрання чинностi цим Протоколом. Будь-якi заяви, розгляд яких не буде закiнчений впродовж зазначеного строку, передаються в Суд, який розглядає їх як прийнятнi справи вiдповiдно до положень цього Протоколу.
4. Стосовно заяв, у зв'язку з якими Комiсiя, пiсля набрання чинностi цим Протоколом, склала доповiдь вiдповiдно до колишньої статтi 31 Конвенцiї, доповiдь перепроваджується сторонам, якi публiкувати її не можуть. Згiдно з положеннями, дiючими до набрання чинностi цим Протоколом, справа може бути передана на розгляд Суду. Колегiя Великої палати визначає, хто має вирiшувати справу: одна з палат чи Велика палата. Якщо справа вирiшується однiєю з палат, рiшення цiєї палати є остаточним. Справи, що не були переданi в Суд розглядаються Комiтетом мiнiстрiв, який дiє вiдповiдно до положень колишньої статтi 32 Конвенцiї.
5. Справи, розгляд яких Суд не закiнчив на дату набрання чинностi цим Протоколом, передаються у Велику палату Суду, яка розглядає їх вiдповiдно до положень цього Протоколу.
6. Справи, якi на дату набрання чинностi цим Протоколом не будуть вирiшенi Комiтетом мiнiстрiв згiдно з колишньою статтею 32 Конвенцiї, вирiшуються Комiтетом мiнiстрiв вiдповiдно до тiєї статтi.
 prev Стаття 4
 next Стаття 6