За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Міжнародні нормативні акти  
Конвенція про захист прав і основних свобод,1950 рік.
Додаток
:: Міжнародні нормативні акти
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Додаток


Заголовки, якi додаються до статей Конвенцiї про захист прав i основних свобод людини та протоколiв до неї
Стаття 1. Зобов'язання поважати права людини Стаття 2. Право на життя Стаття 3. Заборона катувань Стаття 4. Заборона рабства та примусової працi Стаття 5. Право на свободу i особисту недоторканнiсть Стаття 6. Право на справедливий судовий розгляд Стаття 7. Нiякого покарання без закону Стаття 8. Право на поважання особистого i сiмейного життя Стаття 9. Свобода думки, совiстi i релiгiї Стаття 10. Свобода виявлення поглядiв Стаття 11. Свобода мирних зборiв i асоцiацiї Стаття 12. Право на одруження Стаття 13. Право на ефективний засiб судового захисту Стаття 14. Заборона дискримiнацiї Стаття 15. Вiдступ вiд зобов'язань пiд час надзвичайного стану Стаття 16. Обмеження на полiтичну дiяльнiсть iноземцiв Стаття 17. Заборона зловживання правами Стаття 18. Обмеження застосування обмежень на права [...] Стаття 52. Запити Генерального секретаря Стаття 53. Гарантiї iснуючих прав людини Стаття 54. Повноваження Комiтету мiнiстрiв Стаття 55. Виключення iнших засобiв регулювання спорiв Стаття 56. Територiальне застосування Стаття 57. Застереження Стаття 58. Денонсацiя Стаття 59. Пiдписання та ратифiкацiя Перший протокол Стаття 1. Охорона майна Стаття 2. Право на освiту Стаття 3. Право на вiльнi вибори Стаття 4. Територiальне застосування Стаття 5. Вiдношення до Конвенцiї Стаття 6. Пiдписання та ратифiкацiя Протокол N 4 Стаття 1. Заборона ув'язнення за борг Стаття 2. Свобода пересування Стаття 3. Заборона вислання своїх громадян Стаття 4. Заборона колективного вислання iноземцiв Стаття 5. Територiальне застосування Стаття 6. Вiдношення до Конвенцiї Стаття 7. Пiдписання та ратифiкацiя Протокол N 6 Стаття 1. Скасування смертної кари Стаття 2. Смертна кара пiд час вiйни Стаття 3. Заборона вiдступу вiд зобов'язань Стаття 4. Заборона застережень Стаття 5. Територiальне застосування Стаття 6. Вiдношення до Конвенцiї Стаття 7. Пiдписання та ратифiкацiя Стаття 8. Набрання чинностi Стаття 9. Функцiї депозитарiю Протокол N 7 Стаття 1. Процедурнi гарантiї, що стосуються вислання iноземцiв Стаття 2. Право на оскарження у кримiнальних справах Стаття 3. Вiдшкодування за судову помилку Стаття 4. Право не бути притягнутим до вiдповiдальностi або покараним двiчi Стаття 5. Рiвнiсть чоловiка та жiнки Стаття 6. Територiальне застосування Стаття 7. Вiдношення до Конвенцiї Стаття 8. Пiдписання та ратифiкацiя Стаття 9. Набрання чинностi Стаття 10. Функцiї депозитарiю --------------------- 1) Текст англiйською мовою див. видання "European Treaty Series" (ETS), N 5. Текст Конвенцiї включає поправки, внесенi згiдно з положеннями Протоколу N 3 (ETS, N 45), який набрав чинностi 21.09.1970. Протоколу N 5 (ETS, N 55), який набрав чинностi 20.12.1971, i Протоколу N 8 (ETS, N 118), який набрав чинностi 01.01.1990, а також мiстить текст Протоколу N 2 (ETS, N 44), який вiдповiдно до пункту 3 статтi 5 цього Протоколу є складовою частиною Конвенцiї з 21 вересня 1970 року, дати набрання ним чинностi. (Переклад Конвенцiї та протоколiв до неї з англiйської мови Є.М. Вишневського). 2) Текст з поправками, внесеними згiдно з положеннями Протоколу N 8 (ETS, N 118), який набрав чинностi 1 сiчня 1990 року. 3) Текст з поправками, внесеними згiдно з положеннями Протоколу N 8 (ETS, N 118), який набрав чинностi 1 сiчня 1990 року. 4) Текст з поправками, внесеними згiдно з положеннями Протоколу N 5 (ETS, N 55), який набрав чинностi 20 грудня 1971 року. 5) Текст з поправками, внесеними згiдно з положеннями Протоколу N 8 (ETS, N 118), який набрав чинностi 1 сiчня 1990 року. 6) Текст з поправками, внесеними згiдно з положеннями Протоколу N 8 (ETS, N 118), який набрав чинностi 1 сiчня 1990 року. 7) Текст з поправками, внесеними згiдно з положеннями Протоколу N 3 (ETS, N 45), який набрав чинностi 21 вересня 1970 року. 8) Текст з поправками, внесеними згiдно з положеннями Протоколу N 8 (ETS, N 118), який набрав чинностi 1 сiчня 1990 року. 9) Текст з поправками, внесеними згiдно з положеннями Протоколу N 8 (ETS, N 118), який набрав чинностi 1 сiчня 1990 року. 10) Текст з поправками, внесеними згiдно з положеннями Протоколу N 3 (ETS, N 45), який набрав чинностi 21 вересня 1970 року, i Протоколу N 8 (ETS, N 118), який набрав чинностi 1 сiчня 1990 року. 11) Текст з поправками, внесеними згiдно з положеннями Протоколу N 5 (ETS, N 55), який набрав чинностi 20 грудня 1971 року, i Протоколу N 8 (ETS, N 118), який набрав чинностi 1 сiчня 1990 року. 12) Текст з поправками, внесеними згiдно з положеннями Протоколу N 8 (ETS, N 118), який набрав чинностi 1 сiчня 1990 року. 13) Текст з поправками, внесеними згiдно з положеннями Протоколу N 8 (ETS, N 118), який набрав чинностi 1 сiчня 1990 року. 14) Текст англiйською мовою див. видання "European Treaty Series", N 9. 15) Текст англiйською мовою див. видання "European Treaty Series", N 46. 16) Текст англiйською мовою див. видання "European Treaty Series", N 117. Надруковано: "Офiцiйний вiсник України" 1998, N 13.