За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Міжнародні нормативні акти  
Міжнародний Пакт про громадянські і політичні права,1976 рік.
Стаття 14
:: Міжнародні нормативні акти
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 14

(1) Усi особи є рiвними перед судами i трибуналами. Кожен має право при розглядi будь-якого кримiнального обвинувачення, що висувається проти нього, або при визначеннi його прав i обов'язкiв у будь-якому цивiльному процесi на справедливий i публiчний розгляд справи компетентним, незалежним i безстороннiм судом, створеним на пiдставi закону. Преса i публiка можуть не допускатися на весь судовий розгляд або частину його з мiркувань моралi, громадського порядку чи державної безпеки в демократичному суспiльствi, або коли того вимагають iнтереси приватного життя сторiн, або - тiєю мiрою, якою це, на думку суду, є строго необхiдним, - за особливих обставин, якщо публiчнiсть порушувала б iнтереси правосуддя; проте будь-яка судова постанова в кримiнальнiй або цивiльнiй справi повинна бути публiчною, за винятком тих випадкiв, коли iнтереси неповнолiтнiх вимагають iншого чи коли справа стосується матримонiальних спорiв або опiки над дiтьми.
(2) Кожен обвинувачений у кримiнальному злочинi має право вважатися невинним, поки виннiсть його не буде доведена згiдно iз законом.
(3) Кожен має право при розглядi будь-якого висунутого проти нього кримiнального обвинувачення як мiнiмум на такi гарантiї на основi цiлковитої рiвностi:
a) бути термiново i докладно повiдомленим мовою, яку вiн розумiє, про характер i пiдставу висунутого проти нього обвинувачення;
b) мати достатньо часу та можливостей для пiдготовки свого захисту i мати зносини з вибраним ним самим захисником;
c) бути судимим без невиправданої затримки;
d) бути судимим у його присутностi та захищати себе особисто або за посередництвом обраного ним самим захисника; якщо вiн не має захисника, бути повiдомленим про це право i мати призначеного йому захисника в будь-якому разi, коли iнтереси правосуддя того вимагають, безплатно для нього в усякому такому випадку, коли вiн не має достатньо коштiв для оплати цього захисника;
e) допитувати свiдкiв, якi дають свiдчення проти нього, або мати право на те, щоб цих свiдкiв було допитано, та мати право на виклик i допит його свiдкiв на тих самих умовах, якi iснують для свiдкiв, що дають свiдчення проти нього;
f) користуватися безплатною допомогою перекладача, якщо вiн не розумiє мови, яка використовується в судi, або не говорить цiєю мовою;
g) не бути приневоленим до давання свiдчень проти самого себе чи до визнання себе винним.
(4) Стосовно неповнолiтнiх процес повинен бути таким, щоб враховувались їх вiк i бажанiсть сприяння їхньому перевихованню.
(5) Кожен, кого засуджено за будь-який злочин, має право на те, щоб його засудження i вирок були переглянутi вищестоящою судовою iнстанцiєю згiдно iз законом.
(6) Якщо будь-яка особа остаточним рiшенням була засуджена за кримiнальний злочин i якщо винесений їй вирок був згодом скасований або їй було дароване помилування на тiй пiдставi, що якась нова чи нововиявлена обставина незаперечно доводить наявнiсть судової помилки, то ця особа, котра зазнала покарання в результатi такого засудження, одержує компенсацiю згiдно з законом, якщо не буде доведено, що вказана невiдома обставина не була свого часу виявлена виключно або частково з її вини.
(7) Нiхто не повинен бути вдруге засуджений чи покараний за злочин, за який вiн уже був остаточно засуджений або виправданий вiдповiдно до закону та кримiнально-процесуального права кожної країни.
 prev Стаття 13
 next Стаття 15