За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про арбітражний суд
Стаття 8. Голова арбітражного суду Автономної Республіки Крим, голова арбітражного суду області, міст Києва і Севастополя (змінено згідно із Законом N 96/97-ВР від 20.02.97 р.)
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 8. Голова арбітражного суду Автономної Республіки Крим, голова арбітражного суду області, міст Києва і Севастополя (змінено згідно із Законом N 96/97-ВР від 20.02.97 р.)

Арбiтражний суд Автономної Республiки Крим очолює голова арбiтражного суду. (змiнено згiдно iз Законом N 96/97-ВР вiд 20.02.97 р.)
Арбiтражний суд областi, мiст Києва i Севастополя очолює голова вiдповiдного арбiтражного суду.
Голова арбiтражного суду:
1) може прийняти до свого провадження в межах компетенцiї вiдповiдного арбiтражного суду вирiшення господарського спору в порядку, передбаченому Арбiтражним процесуальним кодексом України; переглядає рiшення, ухвалу, постанову по справi;
2) розподiляє обов'язки мiж заступниками голови та суддями арбiтражного суду;
3) забезпечує пiдбiр i пiдготовку кандидатiв у суддi; (змiнено згiдно iз Законом N 96/97-ВР вiд 20.02.97 р.)
4) затверджує структуру, штатний розпис та кошторис витрат на утримання арбiтражного суду;
5) органiзовує дiяльнiсть арбiтражного суду i несе вiдповiдальнiсть за виконання завдань, покладених на арбiтражний суд, видає в межах своїх повноважень накази та iншi акти; призначає на посаду та звiльняє з посади працiвникiв апарату арбiтражного суду, застосовує щодо них заходи заохочення i накладає дисциплiнарнi стягнення;
6) вносить Головi Вищого арбiтражного суду України подання щодо призначення Верховною Радою України заступникiв голови та суддiв, встановлення чисельностi працiвникiв i асигнувань вiдповiдного арбiтражного суду; (змiнено згiдно iз Законом N 96/97-ВР вiд 20.02.97 р.)
7) здiйснює iншi повноваження, передбаченi законодавством.
 prev Стаття 7. Склад арбітражного суду Автономної Республіки Крим, арбітражного суду області, міст Києва і Севастополя (змінено згідно із Законом N 96/97-ВР від 20.02.97 р.)
 next Стаття 9. Заступники голови арбітражного суду Автономної Республіки Крим, заступники голови арбітражного суду області, міст Києва і Севастополя (змінено згідно із Законом N 96/97-ВР від 20.02.97 р.)