За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про арбітражний суд
Стаття 12. Повноваження Вищого арбітражного суду України
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 12. Повноваження Вищого арбітражного суду України

Вищий арбiтражний суд України:
1) вирiшує господарськi спори, вiднесенi до його компетенцiї Арбiтражним процесуальним кодексом України, iншими законодавчими актами України, мiждержавними договорами й угодами; може в межах пiдвiдомчостi арбiтражних судiв України прийняти до свого провадження будь-який господарський спiр;
2) переглядає в порядку нагляду рiшення, ухвали, постанови Вищого арбiтражного суду, арбiтражного суду Автономної Республiки Крим, арбiтражних судiв областей, мiст Києва i Севастополя; (змiнено згiдно iз Законом N 96/97-ВР вiд 20.02.97 р.)
3) вивчає i узагальнює практику застосування законодавства, забезпечує однаковiсть практики, аналiзує статистику вирiшення господарських спорiв; дає роз'яснення арбiтражним судам з питань практики застосування законодавства України, яке регулює вiдносини в господарськiй сферi та порядок вирiшення господарських спорiв. Роз'яснення Вищого арбiтражного суду є обов'язковими для арбiтрiв i учасникiв господарських правовiдносин, що застосовують законодавство, з якого дано таке роз'яснення; (змiнено згiдно iз Законом N 96/97-ВР вiд 20.02.97 р.)
4) веде роботу, спрямовану на попередження правопорушень у сферi господарських вiдносин;
5) здiйснює органiзацiйне керiвництво арбiтражним судом Автономної Республiки Крим, арбiтражними судами областей, мiст Києва i Севастополя, несе вiдповiдальнiсть за органiзацiю, стан i вдосконалення їх дiяльностi, перевiряє i поширює позитивний досвiд роботи арбiтражних судiв республiки; (змiнено згiдно iз Законом N 96/97-ВР вiд 20.02.97 р.)
6) забезпечує пiдбiр i пiдготовку кандидатiв у арбiтри, пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв арбiтражних судiв, органiзовує роботу по матерiально-технiчному забезпеченню арбiтражних судiв i створенню належних умов для їх дiяльностi, нормативному забезпеченню, веденню статистичного облiку; (змiнено згiдно iз Законом N 96/97-ВР вiд 20.02.97 р.)
7) здiйснює iншi повноваження, наданi йому законодавством.
Вищому арбiтражному суду вiдповiдно до Конституцiї України належить право законодавчої iнiцiативи у Верховнiй Радi України.
 prev Стаття 11. Склад Вищого арбітражного суду України
 next Стаття 13. Голова Вищого арбітражного суду України