За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про арбітражний суд
Стаття 13. Голова Вищого арбітражного суду України
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 13. Голова Вищого арбітражного суду України

Голова Вищого арбiтражного суду України:
1) органiзовує дiяльнiсть Вищого арбiтражного суду i несе вiдповiдальнiсть за виконання завдань, покладених на Вищий арбiтражний суд, видає в межах своїх повноважень накази та iншi акти; призначає на посаду та звiльняє з посади працiвникiв апарату Вищого арбiтражного суду, вживає заходи заохочення i накладає дисциплiнарнi стягнення на голову арбiтражного суду Автономної Республiки Крим, голiв арбiтражних судiв областей, мiст Києва i Севастополя, їх заступникiв, суддiв цих арбiтражних судiв, суддiв та працiвникiв апарату Вищого арбiтражного суду; (змiнено згiдно iз Законом N 96/97-ВР вiд 20.02.97 р.)
2) здiйснює органiзацiйне керiвництво роботою арбiтражних судiв України;
3) розподiляє обов'язки мiж заступниками Голови та суддями Вищого арбiтражного суду; (змiнено згiдно iз Законом N 96/97-ВР вiд 20.02.97 р.)
4) затверджує структуру, штатний розпис, кошторис витрат на утримання Вищого арбiтражного суду, положення про структурнi пiдроздiли Вищого арбiтражного суду;
5) вносить у Верховну раду України подання щодо:
призначення заступникiв Голови та суддiв Вищого арбiтражного суду, голiв, їх заступникiв та суддiв арбiтражних судiв областей, мiст Києва i Севастополя;
затвердження складу президiї Вищого арбiтражного суду;
встановлення чисельностi суддiв та iнших працiвникiв Вищого арбiтражного суду, арбiтражного суду Автономної Республiки Крим, арбiтражних судiв областей, мiст Києва i Севастополя i асигнувань на їх утримання;
тлумачення законiв України; (пункт 5 статтi 13 змiнено згiдно iз Законами: N 3346-XII вiд 30.06.93 р., N 96/97-ВР вiд 20.02.97 р.)
6) забезпечує пiдготовку матерiалiв з питань, що пiдлягають розгляду на президiї та пленумi Вищого арбiтражного суду, вносить на розгляд цi питання, скликає президiю i пленум та головує на їх засiданнях;
7) може прийняти до свого провадження в межах пiдвiдомчостi арбiтражних судiв України вирiшення господарського спору та переглянути рiшення, ухвалу, постанову по справi в порядку, передбаченому Арбiтражним процесуальним кодексом України;
8) вносить у президiю Вищого арбiтражного суду протести на рiшення, ухвали, постанови, прийнятi заступниками Голови Вищого арбiтражного суду або в засiданнях пiд їх головуванням;
9) вносить у пленум Вищого арбiтражного суду протести на постанови, прийнятi президiєю Вищого арбiтражного суду; (пункт 9 статтi 13 змiнено згiдно iз Законом N 96/97-ВР вiд 20.02.97 р.)
10) здiйснює iншi повноваження, передбаченi законодавством.
 prev Стаття 12. Повноваження Вищого арбітражного суду України
 next Стаття 14. Заступник Голови Вищого арбітражного суду України