За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про арбітражний суд
Стаття 15. Пленум Вищого арбітражного суду України
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 15. Пленум Вищого арбітражного суду України

Пленум Вищого арбiтражного суду України дiє у складi:
Голови Вищого арбiтражного суду (головуючий), його заступникiв, суддiв Вищого арбiтражного суду, голови арбiтражного суду Автономної Республiки Крим, голiв арбiтражних судiв областей, мiст Києва i Севастополя за посадою. (змiнено згiдно iз Законом N 96/97-ВР вiд 20.02.97 р.)
Пленум скликається не менш як двiчi на рiк. Про час його скликання члени пленуму повiдомляються не пiзнiш як за п'ятнадцять днiв до засiдання. В цей же строк надсилаються матерiали щодо питань, якi вносяться на розгляд пленуму. Засiдання пленуму є правомочним при наявностi не менш як двох третин його складу.
Постанови пленуму приймаються вiдкритим голосуванням бiльшiстю голосiв членiв пленуму i пiдписуються головуючим на засiданнi.
У роботi пленуму бере участь Генеральний прокурор України або його заступник.
 prev Стаття 14. Заступник Голови Вищого арбітражного суду України
 next Стаття 16. Повноваження пленуму Вищого арбітражного суду України