За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про арбітражний суд
Стаття 34. Структура, чисельність і штатний розпис арбітражних судів
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 34. Структура, чисельність і штатний розпис арбітражних судів

Чисельнiсть суддiв та iнших працiвникiв Вищого арбiтражного суду України, арбiтражного суду Автономної Республiки Крим, арбiтражних судiв областей, мiст Києва i Севастополя встановлюється Верховною Радою України. (змiнено згiдно iз Законом N 96/97-ВР вiд 20.02.97 р.)
Структура апарату та штатний розпис Вищого арбiтражного суду затверджується його Головою.
Для вивчення, узагальнення практики, аналiзу статистики, попередження правопорушень у сферi господарських вiдносин, систематизацiї i кодифiкацiї законодавства та виконання iнших функцiй, пов'язаних з дiяльнiстю Вищого арбiтражного суду, утворюються управлiння, вiддiли, iншi структурнi пiдроздiли. В апаратi Вищого арбiтражного суду є посади спецiалiстiв та iнших працiвникiв.
Структура апарату та штатний розпис арбiтражного суду Автономної Республiки Крим, арбiтражних судiв областей, мiст Києва i Севастополя затверджуються головами цих арбiтражних судiв, якi в разi необхiдностi можуть утворити вiддiли, визначивши органiзацiю, завдання i порядок їх дiяльностi. В апаратi арбiтражного суду Автономної Республiки Крим, в апаратах арбiтражних судiв областей, мiст Києва i Севастополя є посади спецiалiстiв та iнших працiвникiв. (змiнено згiдно iз Законом N 96/97-ВР вiд 20.02.97 р.)
 prev Стаття 33. Друкований орган Вищого арбітражного суду України
 next Стаття 35. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення арбітражних судів