За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Закон України Про державне мито
Стаття 3. Документи та дії, за які справляється державне мито
:: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Стаття 3. Документи та дії, за які справляється державне мито

Державне мито справляється:
1) з позовних заяв, iз заяв (скарг) у справах окремого провадження, що подаються до судiв, з касацiйних скарг на рiшення судiв i скарг на рiшення, що набрали законної сили, а також за видачу судами копiй документiв;
2) з позовних заяв, що подаються до органiв арбiтражного суду, та заяв про перевiрку рiшень, ухвал, постанов у порядку нагляду, а також про їх перегляд за нововиявленими обставинами;
3) за вчинення нотарiальних дiй державними нотарiальними конторами i мiськими, сiльськими та селищними Радами народних депутатiв, а також за видачу дублiкатiв нотарiально засвiдчених документiв;
4) за реєстрацiю актiв громадянського стану, а також за видачу громадянам повторних свiдоцтв про реєстрацiю актiв громадянського стану i свiдоцтв у зв'язку iз змiною, доповненням, виправленням i поновленням записiв актiв громадянського стану;
5) за видачу документiв на право виїзду за кордон i запрошення в Україну осiб з iнших країн, за внесення змiн до цих документiв; за реєстрацiю i за продовження строкiв реєстрацiї закордонних паспортiв або документiв, що їх замiнюють; за видачу або продовження посвiдок на проживання; за видачу вiзи до закордонного паспорта або документа, що його замiнює, на право виїзду з України i в'їзду в Україну, а також iз заяв про прийняття до громадянства України i про вихiд з громадянства України;
6) за прописку громадян;
7) за видачу дозволiв на право полювання та рибальства;
8) за виплату громадянам України сум по грошових переказах, що надходять з-за кордону;
9) за операцiї з цiнними паперами:
за операцiї, що здiйснюються на торгових, сировинних, валютних та iнших бiржах;
за проведення аукцiону;
за угоди здiйснюванi на аукцiонах;
за викуп майна державних пiдприємств вiдповiдно до законодавства України;
10) за iншi договори цивiльно-правового характеру.
11) за дiї, пов'язанi з патентуванням i реєстрацiєю об'єктiв промислової власностi та пiдтриманням чинностi вiдповiдних охоронних документiв. (статтю 3 доповнено пунктом 11 згiдно iз Законом N 2551 вiд 7.07.92 р.)
 prev Стаття 2. Види державного мита
 next Стаття 4. Розмір ставок державного мита