За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
Напечатать брошюру в москве печать брошюр в москве. . https://thisislove.ru thisislove.ru/emilydates.
  Нормативний акт України  
Декрет Кабінету Міністрів України Про систему валютного регулювання і валютного контролю
Стаття 14. Державні та місцеві валютні фонди України
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 14. Державні та місцеві валютні фонди України

1. Кабiнет Мiнiстрiв України формує валютний державний фонд за рахунок коштiв державного бюджету України у межах сум видаткiв, затверджених Верховною Радою України, шляхом купiвлi валютних цiнностей на мiжбанкiвському валютному ринку України або за погодженням з Нацiональним банком України на мiжнародному валютному ринку за одержання кредитiв у iноземнiй валютi в межах затвердженого Верховною Радою України лiмiту зовнiшнього державного боргу України, а також за рахунок iнших надходжень, передбачених чинним законодавством.
2. Рада Мiнiстрiв Республiки Крим, мiсцевi державнi адмiнiстрацiї, виконавчi комiтети мiсцевих Рад народних депутатiв формують вiдповiдно республiканський /Республiки Крим/ та мiсцевi валютнi фонди шляхом придбання iноземної валюти на мiжбанкiвському валютному ринку України за рахунок коштiв вiдповiдних бюджетiв у межах затверджених Верховною Радою Республiки Крим, Радами народних депутатiв сум видаткiв, а також за рахунок iнших надходжень, передбачених чинним законодавством, i виступають розпорядниками коштiв цих валютних фондiв.
 prev Розділ IV IНШI ПИТАННЯ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
 next Стаття 15. Офіційні валютні резерви