За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон Украини О налогооблажении прибыли предприятий
Стаття 18. Спеціальні правила
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 18. Спеціальні правила

18.1. Якщо мiжнародним договором, ратифiкованим Верховною Радою України, встановлено iншi правила, нiж тi, що передбаченi цим Законом, застосовуються норми мiжнародного договору.
18.2. У разi укладення договорiв з нерезидентами не дозволяється включення до контракту податкових застережень, згiдно з якими пiдприємства, що виплачують доходи, беруть на себе зобов'язання щодо сплати податкiв на доходи нерезидентiв.
18.3. У разi укладення договорiв, якi передбачають здiйснення оплати товарiв (робiт, послуг) на користь нерезидентiв, що розташованi в офшорних зонах чи при здiйсненнi розрахункiв через таких нерезидентiв або через їх банкiвськi рахунки, незалежно вiд того чи здiйснюється така оплата (в грошовiй або iншiй формi) безпосередньо або через iнших резидентiв або нерезидентiв, витрати платникiв податку на оплату вартостi таких товарiв (робiт, послуг) включаються до складу їх валових витрат у сумi, що становить 85 вiдсоткiв вiд оплаченої вартостi цих товарiв (робiт, послуг).
Перелiк офшорних зон щорiчно оприлюднюється Кабiнетом Мiнiстрiв України. (пункт 18.3 статтi 18 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
 prev Стаття 17. Зарахування податку до бюджету
 next Стаття 19. Усунення подвійного оподаткування