За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон Украини О налогооблажении прибыли предприятий
Стаття 19. Усунення подвійного оподаткування
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 19. Усунення подвійного оподаткування

19.1. Суми податкiв на прибуток, отриманий з iноземних джерел, що сплаченi суб'єктами господарської дiяльностi за кордоном, зараховуються пiд час сплати ними податку на прибуток в Українi. При цьому зарахуванню пiдлягає сума податку, розрахована за правилами, встановленими цим Законом. (пункт 19.1 статтi 19 змiнено згiдно iз Законом N 639/97-ВР вiд 18.11.97 р.)
19.2. Розмiр зарахованих сум податку на прибуток з iноземних джерел протягом податкового перiоду не може перевищувати суми податку, що пiдлягає сплатi в Українi таким платником податку протягом такого перiоду.
19.3. Не пiдлягають зарахуванню у зменшення податкових зобов'язань такi податки, сплаченi в iнших країнах:
податок на капiтал (майно) та прирiст капiталу;
поштовi податки;
податки на реалiзацiю (продаж);
iншi непрямi податки незалежно вiд того, чи пiдпадають вони пiд категорiю прибуткових податкiв, чи оподатковуються окремими податками згiдно iз законодавством iноземних держав;
суми податку, сплаченi з пасивного прибутку (дивiдендiв, процентiв, страхування, роялтi).
19.4. Зарахування сплачених за митним кордоном України сум податку на прибуток провадиться за умови подання письмового пiдтвердження податкового органу iншої держави щодо факту сплати такого податку та за наявностi мiжнародного договору України про усунення подвiйного оподаткування доходiв, ратифiкованого Верховною Радою України.
 prev Стаття 18. Спеціальні правила
 next Стаття 20. Відповідальність платників податку