За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про Антимонопольний комітет України
Стаття 9. Голова Антимонопольного комітету України
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 9. Голова Антимонопольного комітету України

Голова Антимонопольного комiтету України призначається Верховною Радою України за поданням Голови Верховної Ради України.
Голова Антимонопольного комiтету України входить до складу Кабiнету Мiнiстрiв України.
Строк повноважень Голови Антимонопольного комiтету України - сiм рокiв.
Звiльнення (вiдставка) Голови Антимонопольного комiтету України протягом строку повноважень може мати мiсце лише за власним бажанням, а також у разi вчинення ним злочину, грубого порушення службових обов'язкiв та у зв'язку з неможливiстю виконання обов'язкiв за станом здоров'я.
Голова Антимонопольного комiтету України має право заявити про свою вiдставку Верховнiй Радi України пiсля попереднього повiдомлення про це Голови Верховної Ради України. Вiдставка Голови Комiтету не тягне за собою складання повноважень державними уповноваженими Антимонопольного комiтету України.
В усiх випадках питання про звiльнення Голови Антимонопольного комiтету України вирiшується Верховною Радою України за поданням Голови Верховної Ради України.
Вiдставка Кабiнету Мiнiстрiв України не тягне за собою вiдставку Голови Антимонопольного комiтету України.
Голова Антимонопольного комiтету України:
спрямовує дiяльнiсть Антимонопольного комiтету України;
вносить у Верховну Раду України подання щодо призначення та звiльнення з посади заступникiв Голови та державних уповноважених Антимонопольного комiтету України;
розподiляє обов'язки мiж заступниками Голови та державними уповноваженими Антимонопольного комiтету України;
затверджує структуру, штатний розпис i кошторис витрат на утримання Антимонопольного комiтету України, структуру, загальну чисельнiсть i фонд оплати працi працiвникiв кожного територiального вiддiлення;
є розпорядником бюджетних асигнувань на утримання i забезпечення дiяльностi Антимонопольного комiтету України;
здiйснює вiдповiдно до законодавства прийняття, переведення та звiльнення працiвникiв апарату Антимонопольного комiтету України та його територiальних вiддiлень, застосовує заходи заохочення та накладає дисциплiнарнi стягнення на працiвникiв Комiтету та його територiальних вiддiлень;
утворює тимчасовi адмiнiстративнi колегiї Антимонопольного комiтету України для розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства, призначає їх голiв;
видає обов'язковi для працiвникiв Антимонопольного комiтету України i його територiальних вiддiлень накази, розпорядження, положення, iнструкцiї та iншi акти;
представляє Антимонопольний комiтет України у вiдносинах з державними органами, органами мiсцевого та регiонального самоврядування, пiдприємцями, громадянами та їх об'єднаннями;
здiйснює iншi повноваження, передбаченi законодавством.
Голова Антимонопольного комiтету України на вимогу Верховної Ради України, але не рiдше одного разу на рiк, звiтує перед Верховною Радою України про дiяльнiсть Комiтету.
Голова Антимонопольного комiтету України має статус державного уповноваженого, передбачений цим Законом.
 prev Стаття 8. Повноваження Антимонопольного комітету України
 next Стаття 10. Заступники Голови Антимонопольного комітету України