За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про аудиторську діяльність
Стаття 22. Права аудиторів і аудиторських фірм
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 22. Права аудиторів і аудиторських фірм

Аудитори i аудиторськi фiрми України мають право:
1) самостiйно визначати форми i методи аудиту на пiдставi чинного законодавства, iснуючих норм i стандартiв, умов договору iз замовником, професiйних знань та досвiду;
2) отримувати необхiднi документи, якi мають вiдношення до предмету перевiрки i знаходяться як у замовника, так i у третiх осiб.
Третi особи, якi мають у своєму розпорядженнi документи стосовно предмету перевiрки, зобов'язанi надати їх на вимогу аудитора (аудиторської фiрми). Зазначена вимога повинна бути офiцiйно засвiдчена замовником;
3) отримувати необхiднi пояснення в письмовiй чи уснiй формi вiд керiвництва та працiвникiв замовника;
4) перевiряти наявнiсть майна, грошей, цiнностей, вимагати вiд керiвництва господарюючого суб'єкта проведення контрольних оглядiв, замiрiв виконаних робiт, визначення якостi продукцiї, щодо яких здiйснюється перевiрка документiв;
5) залучати на договiрних засадах до участi в перевiрцi фахiвцiв рiзного профiлю.
 prev Стаття 21. Звіт про наслідки аудиту
 next Стаття 23. Обов'язки аудиторів і аудиторських фірм