За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про аудиторську діяльність
Стаття 23. Обов'язки аудиторів і аудиторських фірм
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 23. Обов'язки аудиторів і аудиторських фірм

Аудитори i аудиторськi фiрми зобов'язанi:
1) належним чином надавати аудиторськi послуги, перевiряти стан бухгалтерського облiку i звiтностi замовника, їх достовiрнiсть, повноту i вiдповiднiсть чинному законодавству та встановленим нормативам;
2) повiдомляти власникiв, уповноважених ними осiб, замовникiв про виявленi пiд час проведення аудиту недолiки ведення бухгалтерського облiку i звiтностi;
3) зберiгати в таємницi iнформацiю, отриману при проведеннi аудиту та виконаннi iнших аудиторських послуг. Не розголошувати вiдомостi, що становлять предмет комерцiйної таємницi, i не використовувати їх у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
4) вiдповiдати перед замовником за порушення умов договору вiдповiдно до чинних законодавчих актiв України;
5) обмежувати свою дiяльнiсть наданням аудиторських послуг та iншими видами робiт, якi мають безпосереднє вiдношення до надання аудиторських послуг у формi консультацiй, перевiрок або експертиз.
 prev Стаття 22. Права аудиторів і аудиторських фірм
 next Стаття 24. Спеціальні вимоги