За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про бібліотеки і бібліотечну справу
Стаття 1. Визначення термінів
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законi термiни вживаються в такому значеннi:
бiблiотека - iнформацiйний, культурний, освiтнiй заклад, що має упорядкований фонд документiв i надає їх у тимчасове користування фiзичним та юридичним особам;
бiблiотечнi ресурси - упорядкованi фонди документiв на рiзних носiях iнформацiї, довiдково-пошуковий апарат, матерiально-технiчнi засоби опрацювання, зберiгання i передачi iнформацiї;
бiблiотечна система України - розгалужена мережа бiблiотек рiзних видiв, пов'язаних взаємодiєю i взаємовикористанням бiблiотечних ресурсiв;
бiблiотечна справа - галузь iнформацiйної, культурної, освiтньої дiяльностi суспiльства, що включає створення i розвиток мережi бiблiотек, формування та обробку бiблiотечних фондiв, органiзацiю бiблiотечного, iнформацiйного та довiдково-бiблiографiчного обслуговування користувачiв бiблiотек, пiдготовку бiблiотечних кадрiв, наукове та методичне забезпечення розвитку бiблiотек;
бiблiотечний фонд - упорядковане зiбрання документiв, що зберiгається в бiблiотецi;
документ - матерiальна форма одержання, зберiгання, використання i поширення iнформацiї, зафiксованої на паперi, магнiтнiй, кiно-, фотоплiвцi, оптичному диску або iншому носiєвi;
депонування - форма збирання i розповсюдження рукописних робiт, переважно наукових;
iнформацiйнi ресурси - сукупнiсть документiв у iнформацiйних системах (бiблiотеках, архiвах, базах даних тощо);
користувач бiблiотеки - фiзична чи юридична особа, яка звертається до послуг бiблiотеки;
мiжбiблiотечний абонемент - форма бiблiотечного обслуговування, заснована на взаємному використаннi бiблiотечних фондiв i довiдково-пошукового апарату бiблiотек;
централiзована бiблiотечна система - об'єднання бiблiотек у єдине структурно-цiлiсне утворення, куди входить центральна бiблiотека.
 prev Розділ I ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
 next Стаття 2. Законодавство України про бібліотеки і бібліотечну справу