За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про банки і банківську діяльність
Стаття 2. Банки та правова основа їх діяльності
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 2. Банки та правова основа їх діяльності

Банки - це установи, функцiєю яких є кредитування суб'єктiв господарської дiяльностi та громадян за рахунок залучення коштiв пiдприємств, установ, органiзацiй, населення та iнших кредитних ресурсiв, касове та розрахункове обслуговування народного господарства, виконання валютних та iнших банкiвських операцiй, передбачених цим Законом.
Банки є юридичними особами. Вони є економiчно самостiйними i повнiстю незалежними вiд виконавчих та розпорядчих органiв державної влади в рiшеннях, пов'язаних з їх оперативною дiяльнiстю, а також щодо вимог i вказiвок, якi не вiдповiдають чинному законодавству.
Працiвникам органiв державної влади та управлiння забороняється участь, в тому числi сумiщення посад, в органах управлiння банкiв.
Банки у своїй дiяльностi керуються цим Законом, законодавством України про акцiонернi товариства та iншi види господарських товариств, iншими законодавчими актами України, нормативними актами Нацiонального банку України i своїми статутами.
Суб'єкти пiдприємницької дiяльностi без їх реєстрацiї у Нацiональному банку України, вiдповiдно до цього Закону, не мають права використовувати у своїх назвах термiн "банк" та похiднi вiд нього словосполучення. (статтю 2 доповнено частиною 5 згiдно iз Законом N 4033-XII вiд 25.02.94 р.)
 prev Р о з д і л I ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
 next Стаття 3. Банківські операції