За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про банки і банківську діяльність
Стаття 24. Формування статутного та інших фондів комерційного банку
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 24. Формування статутного та інших фондів комерційного банку

Статутний фонд комерцiйного банку формується за рахунок власних коштiв акцiонерiв або пайових внескiв засновникiв (учасникiв) банку у грошовiй формi. Це положення стосується i ранiше зареєстрованих комерцiйних банкiв. (частину 2 статтi 24 змiнено згiдно iз Законом N 4033-XII вiд 25.02.94 р.)
Забороняється використовувати для формування статутного фонду бюджетнi кошти, кошти, одержанi в кредит та пiд заставу, а також збiльшувати статутний фонд для покриття збиткiв. (частину 2 статтi 24 змiнено згiдно iз Законом N 4033-XII вiд 25.02.94 р.) Розмiр статутного фонду визначається засновниками (акцiонерами) банку, але не може бути меншим за розмiр, встановлений Нацiональним банком.
Комерцiйнi банки утворюють також резервний, страховий та iншi фонди. Порядок i розмiри формування резервного i страхового фондiв визначає Нацiональний банк. Забороняється використовувати кошти резервного та страхового фондiв, окрiм як на покриття збиткiв комерцiйних банкiв. Порядок i розмiри формування iнших фондiв визначаються загальними зборами акцiонерiв (учасникiв). (частину 4 статтi 24 змiнено згiдно iз Законом N 4033-XII вiд 25.02.94 р.)
 prev Стаття 23. Статут комерційного банку
 next Стаття 25. Функції комерційних банків