За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про власність
Стаття 55. Випадки позбавлення права власності
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 55. Випадки позбавлення права власності

1. Власник не може бути позбавлений права власностi на своє майно, крiм випадкiв, передбачених цим Законом та iншими законодавчими актами України.
2. Вилучення майна у власника допускається при зверненнi стягнення на це майно за зобов'язаннями власника у випадках i порядку, передбачених цим Законом, а також Цивiльним i Цивiльно-процесуальним кодексами України.
3. За обставин надзвичайного характеру: у випадках стихiйного лиха, аварiй, епiдемiй, епiзоотiй майно в iнтересах суспiльства за рiшенням органiв державної влади може бути вилучено (реквiзовано) у власника в порядку i на умовах, встановлених законодавчими актами України з виплатою йому вартостi майна в обсязi, передбаченому пунктом 4 статтi 48 цього Закону.
У випадках, передбачених законодавчими актами України, допускається оплатне вилучення майна у власника за рiшенням суду чи iншого компетентного органу (службової особи). Власниковi виплачується вартiсть цього майна у порядку i розмiрах, встановлених законодавчими актами України.
4. У випадках, передбачених законодавчими актами України, майно може бути безоплатно вилучено (конфiсковано) у власника за рiшенням (вироком) суду, арбiтражного суду чи iншого компетентного органу (службової особи) як санкцiя за вчинення правопорушення.
 prev Стаття 54. Захист інтересів власника у разі аварії та за інших обставин надзвичайного характеру
 next Стаття 56. Відповідальність державних органів за втручання у здійснення власником його правомочностей