За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про господарські товариства
Стаття 35. Установчі збори акціонерного товариства
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 35. Установчі збори акціонерного товариства

Установчi збори акцiонерного товариства скликаються у строк, зазначений у повiдомленнi, але не пiзнiше двох мiсяцiв з моменту завершення пiдписки на акцiї.
В разi пропущення вказаного строку особа, яка пiдписалася на акцiї, має право вимагати повернення сплаченої нею частки вартостi акцiй.
Установчi збори акцiонерного товариства визнаються правомочними, якщо в них беруть участь особи, якi пiдписалися бiльш як на 60 вiдсоткiв акцiй, на якi проведено пiдписку.
Якщо через вiдсутнiсть кворуму установчi збори не вiдбулися, протягом двох тижнiв скликаються повторнi установчi збори. Якщо i при повторному скликаннi установчих зборiв не буде забезпечено кворуму, акцiонерне товариство вважається таким, що не вiдбулося.
Голосування на установчих зборах провадиться за принципом: одна акцiя - один голос.
Рiшення про створення акцiонерного товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, про обрання ради акцiонерного товариства (спостережної ради), виконавчих i контролюючих органiв акцiонерного товариства та про надання пiльг засновникам за рахунок акцiонерного товариства повиннi бути прийнятi бiльшiстю у 3/4 голосiв присутнiх на установчих зборах осiб, якi пiдписалися на акцiї, а iншi питання - простою бiльшiстю голосiв.
 prev Стаття 34. Заборона випуску акцій для покриття збитків
 next Стаття 36. Повноваження установчих зборів акціонерного товариства