За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про державний кордон України
Стаття 13. Митний прохід через територіальне море України
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 13. Митний прохід через територіальне море України

Митний прохiд через територiальне море України здiйснюється з метою його перетинання без заходження у внутрiшнi води України або з метою проходу у внутрiшнi води i порти України чи виходу з них у вiдкрите море. Прохiд вважається мирним, якщо при цьому не порушується мир, а також правопорядок або безпека України.
Iноземнi невiйськовi судна та вiйськовi кораблi користуються правом мирного проходу через територiальне море України вiдповiдно до законодавства України i мiжнародних договорiв України.
Iноземнi невiйськовi судна, здiйснюючи мирний прохiд, повиннi прямувати звичайним навiгацiйним курсом або курсом, рекомендованим компетентними органами України, а також морськими коридорами або вiдповiдно до схем подiлу руху. Морськi коридори i схеми подiлу руху вказуються на морських картах, що публiкуються у встановленому порядку. Капiтан iноземного невiйськового судна, яке порушило правила мирного проходу, несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України.
Iноземнi вiйськовi кораблi, а також пiдводнi транспортнi засоби здiйснюють мирний прохiд через територiальне море України в порядку, який встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України. При цьому пiдводнi човни, iншi пiдводнi транспортнi засоби повиннi йти на поверхнi i пiд своїм прапором. У разi недодержання законодавства України, що стосується проходу iноземного невiйськового судна або вiйськового корабля (пiдводного човна, iншого пiдводного транспортного засобу) через територiальне море України, та нехтування звернутою до них вимоги про необхiднiсть додержання законодавства компетентнi органи України вправi зажадати вiд судна (корабля) негайно залишити територiальне море України.
 prev Стаття 12. Пропуск осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна через державний кордон України
 next Стаття 14. Порядок заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів у внутрішні води і порти України