За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про державну податкову службу в Україні
Стаття 2. Завдання органів державної податкової служби
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 2. Завдання органів державної податкової служби

Завданнями органiв державної податкової служби є:
здiйснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильнiстю обчислення, повнотою i своєчаснiстю сплати до бюджетiв, державних цiльових фондiв податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), а також неподаткових доходiв, установлених законодавством (далi - податки, iншi платежi);
внесення у встановленому порядку пропозицiй щодо вдосконалення податкового законодавства;
прийняття у випадках, передбачених законом, нормативно-правових актiв i методичних рекомендацiй з питань оподаткування;
формування та ведення Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв та Єдиного банку даних про платникiв податкiв - юридичних осiб;
роз'яснення законодавства з питань оподаткування серед платникiв податкiв;
запобiгання злочинам та iншим правопорушенням, вiднесеним законом до компетенцiї податкової мiлiцiї, їх розкриття, припинення, розслiдування та провадження у справах про адмiнiстративнi правопорушення. завдання державних податкових iнспекцiй
Головним завданням державної податкової iнспекцiї є забезпечення додержання законодавства про податки, повний облiк всiх платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв у бюджет, здiйснення контролю i забезпечення правильностi обчислення та сплати цих платежiв.
 prev Стаття 1. Система органів державної податкової служби
 next Стаття 3. Законодавство, яким керуються державні податкові інспекції