За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про державну податкову службу в Україні
Стаття 17. Відшкодування державою шкоди, завданої посадовій особі органу державної податкової служби
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 17. Відшкодування державою шкоди, завданої посадовій особі органу державної податкової служби

У разi загибелi посадової особи органу державної податкової служби у зв'язку з виконанням службових обов'язкiв сiм'ї загиблого або його утриманцям виплачується одноразова допомога у розмiрi десятирiчної заробiтної плати загиблого за його останньою посадою, яку вiн займав, за рахунок коштiв державного бюджету з наступним стягненням цiєї суми з винних осiб.
У разi заподiяння посадовiй особi органу державної податкової служби тяжких тiлесних ушкоджень пiд час виконання нею службових обов'язкiв, що перешкоджають надалi займатися професiйною дiяльнiстю, їй виплачується одноразова допомога у розмiрi п'ятирiчної заробiтної плати за її останньою посадою, за рахунок коштiв державного бюджету з наступним стягненням цiєї суми з винних осiб.
У разi заподiяння посадовiй особi органу державної податкової служби менш тяжких тiлесних ушкоджень пiд час виконання нею службових обов'язкiв їй виплачується одноразова допомога в розмiрi однорiчної заробiтної плати за її останньою посадою за рахунок коштiв державного бюджету з наступним стягненням цiєї суми з винних осiб.
Рiшення про виплату одноразової допомоги приймається начальником органу державної податкової служби за мiсцем роботи потерпiлого на пiдставi обвинувального вироку суду або постанови слiдчих органiв чи прокурора про закриття кримiнальної справи за нереабiлiтуючими пiдставами або про припинення попереднього слiдства.
Шкода, завдана майну посадової особи органу державної податкової служби або членiв її сiм'ї у зв'язку з виконанням нею своїх обов'язкiв, вiдшкодовується в повному обсязi за рахунок коштiв державного бюджету з наступним стягненням цiєї суми з винних осiб.
Вiдшкодування шкоди, завданої майну посадової особи органу державної податкової служби або членiв її сiм'ї, провадиться на пiдставi рiшення або вироку суду.
Для облiку фактичних витрат, пов'язаних з виплатою сум одноразової допомоги та вiдшкодуванням шкоди, завданої майну посадової особи органу державної податкової служби або членiв її сiм'ї, для органiв державної податкової служби в установах банкiв вiдкриваються спецiальнi рахунки. (статтю 17 змiнено згiдно iз Законом N 83/98-ВР вiд 05.02.98 р.) (статтю 16 змiнено згiдно iз Законом N 83/98-ВР вiд 05.02.98 р.)
Податкову мiлiцiю очолює начальник податкової мiлiцiї - Перший заступник Голови Державної податкової адмiнiстрацiї України.
Податкову мiлiцiю в державних податкових адмiнiстрацiях в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi очолюють начальники управлiнь податкової мiлiцiї - першi заступники голiв вiдповiдних державних податкових адмiнiстрацiй.
 prev Стаття 16. Захист особистих і майнових прав посадових осіб органів державної податкової служби
 next Стаття 18. Обов'язкове державне особисте страхування посадових осіб органів державних податкових служб