За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про державну податкову службу в Україні
Стаття 21. Повноваження податкової міліції
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 21. Повноваження податкової міліції

Податкова мiлiцiя вiдповiдно до покладених на неї завдань:
1) приймає i реєструє заяви, повiдомлення та iншу iнформацiю про злочини i правопорушення, вiднесенi до її компетенцiї, здiйснює в установленому порядку їх перевiрку i приймає щодо них передбаченi законом рiшення;
2) здiйснює вiдповiдно до закону оперативно-розшукову дiяльнiсть, досудову пiдготовку матерiалiв за протокольною формою, а також проводить дiзнання та досудове (попереднє) слiдство в межах своєї компетенцiї, вживає заходiв до вiдшкодування заподiяних державi збиткiв;
3) виявляє причини i умови, що сприяли вчиненню злочинiв та iнших правопорушень у сферi оподаткування, вживає заходiв до їх усунення;
4) забезпечує безпеку працiвникiв органiв державної податкової служби та їх захист вiд протиправних посягань, пов'язаних з виконанням ними посадових обов'язкiв;
5) запобiгає корупцiї та iншим службовим порушенням серед працiвникiв державної податкової служби;
6) збирає, аналiзує, узагальнює iнформацiю щодо порушень податкового законодавства, прогнозує тенденцiї розвитку негативних процесiв кримiнального характеру, пов'язаних з оподаткуванням.
Особа начальницького складу податкової мiлiцiї незалежно вiд займаної нею посади, мiсцезнаходження i часу в разi звернення до неї громадян або посадових осiб iз заявою чи повiдомленням про загрозу особистiй чи громадськiй безпецi або в разi безпосереднього виявлення такої загрози повинна вжити заходiв щодо запобiгання правопорушенню i його припинення, рятування людей, подання допомоги особам, якi її потребують, встановлення i затримання осiб, якi вчинили правопорушення, охорони мiсця подiї i повiдомити про це в найближчий орган внутрiшнiх справ.
 prev Стаття 20. Структура податкової міліції
 next Стаття 22. Права податкової міліції