За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про державну податкову службу в Україні
Стаття 25. Відповідальність посадових і службових осіб податкової міліції
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 25. Відповідальність посадових і службових осіб податкової міліції

Посадова чи службова особа податкової мiлiцiї у межах повноважень, наданих цим Законом та iншими законами, самостiйно приймає рiшення i несе за свої протиправнi дiї або бездiяльнiсть дисциплiнарну вiдповiдальнiсть згiдно iз Дисциплiнарним статутом органiв внутрiшнiх справ або iншу, передбачену законодавством, вiдповiдальнiсть.
При порушеннi посадовою чи службовою особою податкової мiлiцiї прав i законних iнтересiв громадянина вiдповiдний орган державної податкової служби зобов'язаний вжити заходiв до поновлення цих прав, вiдшкодування завданих матерiальних збиткiв, на вимогу громадянина публiчно вибачитися.
Посадова чи службова особа податкової мiлiцiї, яка виконує свої обов'язки вiдповiдно до наданих законодавством повноважень та у межах закону, не несе вiдповiдальностi за завданi збитки. Такi збитки компенсуються за рахунок держави.
Посадова чи службова особа податкової мiлiцiї, яка порушила вимоги закону або неналежно виконує свої обов'язки, несе вiдповiдальнiсть у встановленому порядку.
Дiї або рiшення податкової мiлiцiї, її посадових та службових осiб можуть бути оскарженi у встановленому законом порядку до суду чи прокуратури. (Закон доповнено роздiлом V згiдно iз Законом N 83/98-ВР вiд 05.02.98 р.)
 prev Стаття 24. Служба в податковій міліції
 next Стаття 26. Правовий і соціальний захист осіб начальницького складу податкової міліції