За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про державну службу
Стаття 25. Класифікація посад
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 25. Класифікація посад

Основними критерiями класифiкацiї посад державних службовцiв є органiзацiйно-правовий рiвень органу, який приймає їх на роботу, обсяг i характер компетенцiї на конкретнiй посадi, роль i мiсце посади в структурi державного органу.
Встановлюються такi категорiї посад службовцiв:
перша категорiя - посади голiв державних комiтетiв, що не є членами Уряду України, голiв iнших центральних органiв державної виконавчої влади при Кабiнетi Мiнiстрiв України, Постiйного Представника Президента України в Республiцi Крим, представникiв Президента України в областях, мiстах Києвi та Севастополi, перших заступникiв мiнiстрiв, перших заступникiв голiв державних комiтетiв, що входять до складу Уряду, керiвникiв Адмiнiстрацiї Президента України, Секретарiату Верховної Ради України та iншi прирiвнянi до них посади;
друга категорiя - посади заступникiв керiвника Адмiнiстрацiї Президента України, заступникiв керiвника Секретарiату Верховної Ради України, заступникiв керiвника апарату Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвникiв структурних пiдроздiлiв Секретарiату Верховної Ради України, секретарiатiв постiйних комiсiй Верховної Ради України, Адмiнiстрацiї Президента України, апарату Кабiнету Мiнiстрiв України, радникiв та помiчникiв Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-мiнiстра України, заступникiв мiнiстрiв, заступникiв голiв державних комiтетiв, якi входять до складу Уряду, перших заступникiв, заступникiв голiв комiтетiв та iнших центральних органiв державної виконавчої влади при Кабiнетi Мiнiстрiв України, першого заступника Постiйного Представника Президента України в Республiцi Крим, перших заступникiв глав обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй та iншi прирiвнянi до них посади;
третя категорiя - посади заступникiв керiвникiв структурних пiдроздiлiв, завiдуючих секторами, головних спецiалiстiв, експертiв, консультантiв Адмiнiстрацiї Президента України, Секретарiату Верховної Ради України i апарату Кабiнету Мiнiстрiв України, заступникiв Постiйного Представника Президента України в Республiцi Крим, заступникiв глав обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй, представникiв Президента України в районах, районах мiст Києва та Севастополя, начальникiв управлiнь, самостiйних вiддiлiв у складi мiнiстерств та iнших центральних органiв державної виконавчої влади та iншi прирiвнянi до них посади;
четверта категорiя - посади спецiалiстiв Адмiнiстрацiї Президента України, Секретарiату Верховної Ради України i апарату Кабiнету Мiнiстрiв України, заступникiв начальникiв управлiнь, самостiйних вiддiлiв (пiдвiддiлiв) мiнiстерств та iнших центральних органiв державної виконавчої влади, керiвникiв управлiнь, вiддiлiв, служб обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй та iншi прирiвнянi до них посади;
п'ята категорiя - посади спецiалiстiв мiнiстерств, iнших центральних органiв державної виконавчої влади, заступникiв представникiв Президента України в районах, районах мiст Києва та Севастополя, заступникiв керiвникiв управлiнь, вiддiлiв, служб обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй, спецiалiстiв апарату цих адмiнiстрацiй та iншi прирiвнянi до них посади;
шоста категорiя - посади керiвникiв управлiнь, вiддiлiв, служб районних, районних у мiстах Києвi та Севастополi державних адмiнiстрацiй, спецiалiсти управлiнь, вiддiлiв, служб обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй та iншi прирiвнянi до них посади;
сьома категорiя - посади спецiалiстiв районних, районних у мiстах Києвi та Севастополi державних адмiнiстрацiй, їх управлiнь i вiддiлiв та iншi прирiвнянi до них посади.
Вiднесення iснуючих посад державних службовцiв, не перелiчених у цiй статтi, а також вiднесення до вiдповiдної категорiї нових посад державних службовцiв проводиться Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням з вiдповiдним державним органом.
 prev Стаття 24. Проходження служби
 next Стаття 26. Ранги державних службовців