За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про державну таємницю
Стаття 3. Сфера дії Закону
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 3. Сфера дії Закону

Дiя цього Закону поширюється на органи законодавчої, виконавчої та судової влади, органи прокуратури України, iншi органи державної влади, Верховну Раду Автономної Республiки Крим, Раду мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, органи мiсцевого самоврядування, пiдприємства, установи та органiзацiї усiх форм власностi, об'єднання громадян (далi - органи державної влади, органи мiсцевого самоврядування, пiдприємства, установи та органiзацiї), що провадять дiяльнiсть, пов'язану з державною таємницею, громадян України, iноземцiв та осiб без громадянства, яким у встановленому порядку наданий доступ до державної таємницi.
Переданi Українi вiдомостi, що становлять таємницю iноземної держави чи мiжнародної органiзацiї, охороняються в порядку, передбаченому цим Законом. У разi, якщо мiжнародним договором, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, установлено iншi, нiж передбаченi цим Законом, правила охорони таємницi iноземної держави чи мiжнародної органiзацiї, то застосовуються правила мiжнародного договору України.
 prev Стаття 2. Законодавство України про державну таємницю
 next Стаття 4. Державна політика щодо державної таємниці