За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про дорожній рух
Стаття 4. Компетенція Кабінету Міністрів України у сфері дорожнього руху
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 4. Компетенція Кабінету Міністрів України у сфері дорожнього руху

До компетенцiї Кабiнету Мiнiстрiв України у сферi дорожнього руху належить:
пiдготовка проектiв законiв, нормативних актiв з питань дорожнього руху та його безпеки, а також вiдповiдальностi за їх порушення на територiї України;
визначення повноважень органiв виконавчої влади i управлiння;
формування державних органiв управлiння у сферi дорожнього руху, керiвництво їх дiяльнiстю;
розробка i затвердження державних програм розвитку дорожнього руху та його безпеки на автомобiльних дорогах, вулицях i залiзничних переїздах, вимог екологiчної безпеки, а також програм координацiї використання всiх видiв транспорту загального користування (автомобiльний, залiзничний, повiтряний, водний);
фiнансування, керiвництво i контроль за виконанням державних програм розвитку дорожнього руху та його безпеки;
координацiя дiяльностi мiнiстерств, iнших центральних органiв державної виконавчої влади, об'єднань та мiсцевого самоврядування у сферi дорожнього руху, а також вимог екологiчної безпеки;
контроль за виконанням законодавства про дорожнiй рух;
визначення єдиного порядку органiзацiї дорожнього руху та його безпеки;
встановлення єдиних вимог щодо проектування, будiвництва, реконструкцiї, ремонту, утримання та охорони автомобiльних дорiг, вулиць i залiзничних переїздiв, затвердження програм їх будiвництва;
встановлення єдиних вимог щодо конструкцiї та технiчного стану транспортних засобiв, що експлуатуються в Українi;
визначення порядку видачi лiцензiй i сертифiкатiв на здiйснення дiяльностi, пов'язаної з виготовленням, ремонтом i експлуатацiєю транспортних засобiв, перевезеннями вантажiв i пасажирiв, пiдготовкою водiїв, будiвництвом, реконструкцiєю, ремонтом i утриманням автомобiльних дорiг, вулиць i залiзничних переїздiв, iншими видами дiяльностi, що впливають на безпеку руху.
 prev Розділ II КОМПЕТЕНЦIЯ КАБIНЕТУ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ, ЗАКОНОДАВЧОЇ I ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ РЕСПУБЛIКИ КРИМ, ОБЛАСНИХ, МIСЬКИХ, РАЙОННИХ ТА IНШИХ МIСЦЕВИХ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТIВ, МIНIСТЕРСТВ, IНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНIВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОБ'ЄДНАНЬ
 next Стаття 5. Компетенція органів законодавчої та виконавчої влади Республіки Крим, областей та міст республіканського підпорядкування