За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про дорожній рух
Стаття 5. Компетенція органів законодавчої та виконавчої влади Республіки Крим, областей та міст республіканського підпорядкування
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 5. Компетенція органів законодавчої та виконавчої влади Республіки Крим, областей та міст республіканського підпорядкування

До компетенцiї органiв законодавчої та виконавчої влади Республiки Крим, областей та мiст республiканського пiдпорядкування у сферi дорожнього руху належить:
прийняття нормативних актiв з питань дорожнього руху та його безпеки, за винятком тих, що належать до компетенцiї Верховної Ради України, Кабiнету Мiнiстрiв України;
затвердження регiональних програм розвитку дорожнього руху та його безпеки;
державний нагляд та контроль за дотриманням законодавства про дорожнiй рух та його безпеку, за дiяльнiстю пiдприємств, установ, органiзацiй незалежно вiд форм власностi та господарювання щодо планування та виконання заходiв з безпеки дорожнього руху, вимог екологiчної безпеки;
формування фондiв для фiнансування державних програм i окремих заходiв, спрямованих на розвиток дорожнього руху та його безпеки;
забезпечення розвитку мережi мiсцевих автомобiльних дорiг, вулиць та залiзничних переїздiв, їх утримання та охорони;
керiвництво дiяльнiстю по органiзацiї дорожнього руху;
органiзацiя навчання населення Правил дорожнього руху, проведення виховних заходiв серед рiзних соцiально-вiкових груп населення щодо його безпеки;
органiзацiя пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї водiїв транспортних засобiв i розвиток мережi вiдповiдних навчальних закладiв;
органiзацiя та здiйснення заходiв для подання медичної допомоги потерпiлим пiд час дорожньо-транспортних подiй та медичного забезпечення безпеки дорожнього руху;
органiзацiя та фiнансування заходiв, пов'язаних iз профiлактикою дитячого дорожньо-транспортного травматизму;
керiвництво роботою по пропагандi безпеки дорожнього руху, вимог екологiчної безпеки;
контроль за справлянням державних i мiсцевих податкiв, зборiв та iнших обов'язкових платежiв у сферi дорожнього руху;
органiзацiя забезпечення iндивiдуальних власникiв транспортних засобiв платними стоянками та колективними гаражами;
вирiшення iнших питань дорожнього руху.
 prev Стаття 4. Компетенція Кабінету Міністрів України у сфері дорожнього руху
 next Стаття 6. Компетенція міської та районної Ради народних депутатів і міської та районної виконавчої влади