За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про дорожній рух
Стаття 6. Компетенція міської та районної Ради народних депутатів і міської та районної виконавчої влади
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 6. Компетенція міської та районної Ради народних депутатів і міської та районної виконавчої влади

До компетенцiї мiської та районної Ради народних депутатiв i мiської та районної виконавчої влади у сферi дорожнього руху належить:
виконання вимог законодавства та рiшень органiв державної виконавчої влади про дорожнiй рух i його безпеку;
визначення компетенцiї пiдвiдомчих адмiнiстрацiй, що створюються згiдно iз схемою управлiння мiстом чи районом, у сферi дорожнього руху та його безпеки;
розробка, затвердження та реалiзацiя мiських i районних програм розвитку дорожнього руху та його безпеки;
формування мiських i районних фондiв, у тому числi позабюджетних, для фiнансування програм i окремих заходiв, спрямованих на розвиток дорожнього руху та його безпеки;
контроль за органiзацiєю навчання рiзних соцiально-вiкових груп населення Правил дорожнього руху, планування заходiв, пов'язаних iз профiлактикою його безпеки, та контроль за їх виконанням;
контроль за пiдготовкою i пiдвищенням квалiфiкацiї водiїв, технiчним обслуговуванням i ремонтом транспортних засобiв, забезпеченням розвитку сфери цих послуг;
органiзацiя дорожнього руху на територiї мiста i району згiдно з вiдповiдними генеральними планами, проектами детального планування та забудови населених пунктiв, автоматизованих систем керування дорожнiм рухом, комплексних транспортних схем i схем органiзацiї дорожнього руху та з екологiчно безпечними умовами;
здiйснення та фiнансування заходiв, пов'язаних iз профiлактикою дитячого дорожньо-транспортного травматизму;
проведення роботи по пропагандi безпеки дорожнього руху;
органiзацiя будiвництва, реконструкцiї, ремонту та утримання автомобiльних дорiг, вулиць, залiзничних переїздiв;
встановлення порядку i здiйснення заходiв щодо забезпечення охорони транспортних засобiв на платних стоянках та в колективних гаражах;
керiвництво та контроль за дiяльнiстю пiдприємств, установ i органiзацiй незалежно вiд форм власностi та господарювання за виконанням вимог законодавства, рiшень органiв державної виконавчої влади про дорожнiй рух i його безпеку;
контроль за виявленням дорожньо-транспортних подiй та впровадженням заходiв у мiсцях їх концентрацiї, на аварiйно-небезпечних дiлянках вулиць, дорiг та залiзничних переїздах;
органiзацiя системи заходiв щодо медичного забезпечення безпеки дорожнього руху та контроль за їх реалiзацiєю;
накладання у межах своєї компетенцiї адмiнiстративних стягнень за порушення законодавства у сферi дорожнього руху та його безпеки;
керiвництво роботою по справлянню податкiв, зборiв та iнших обов'язкових платежiв у сферi дорожнього руху.
Мiська та районна Ради народних депутатiв мають право розглядати i вирiшувати iншi питання, якi вiдповiдно до чинного законодавства належать до їх вiдання.
 prev Стаття 5. Компетенція органів законодавчої та виконавчої влади Республіки Крим, областей та міст республіканського підпорядкування
 next Стаття 7. Компетенція селищної та сільської Ради народних депутатів та їх виконавчих органів