За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про дорожній рух
Стаття 7. Компетенція селищної та сільської Ради народних депутатів та їх виконавчих органів
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 7. Компетенція селищної та сільської Ради народних депутатів та їх виконавчих органів

До компетенцiї селищної та сiльської Ради народних депутатiв та їх виконавчих органiв у сферi дорожнього руху належить:
забезпечення виконання вимог законодавства та рiшень центральних органiв державної виконавчої влади України з питань дорожнього руху i його безпеки;
розробка, затвердження та виконання мiсцевих програм безпеки дорожнього руху;
створення позабюджетних фондiв для додаткового фiнансування заходiв щодо безпеки дорожнього руху;
органiзацiя та контроль за дiяльнiстю пiдприємств з питань дорожнього руху i його безпеки;
сприяння створенню на територiї селищної або сiльської Ради народних депутатiв пiдприємств i органiзацiй для надання платних послуг, пов'язаних з пiдготовкою та пiдвищенням квалiфiкацiї водiїв, технiчним обслуговуванням i ремонтом транспортних засобiв;
сприяння дiяльностi по утриманню у безпечному для дорожнього руху станi автомобiльних дорiг, вулиць, залiзничних переїздiв та їх облаштуванню об'єктами сервiсу;
сприяння органiзацiї та здiйсненню медичної допомоги потерпiлим у дорожньо-транспортних подiях та iнших заходiв щодо медичного забезпечення безпеки дорожнього руху;
проведення серед рiзних соцiально-вiкових груп населення профiлактичних заходiв щодо безпеки дорожнього руху;
навчання населення Правил дорожнього руху;
здiйснення заходiв щодо профiлактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму.
 prev Стаття 6. Компетенція міської та районної Ради народних депутатів і міської та районної виконавчої влади
 next Стаття 8. Компетенція органів територіального громадського самоврядування