За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про дорожній рух
Стаття 9. Компетенція власників автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 9. Компетенція власників автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів

До компетенцiї власникiв автомобiльних дорiг, вулиць та залiзничних переїздiв або уповноважених ними органiв у сферi дорожнього руху належить:
розробка програм та здiйснення заходiв щодо розвитку, удосконалення, ремонту та утримання у безпечному для дорожнього руху станi дорiг, вулиць та залiзничних переїздiв, зон вiдчуження;
визначення структур управлiння, проектування, будiвництва та утримання дорiг, вулиць та залiзничних переїздiв;
участь у розробцi положень про спецiальнi структури управлiння дорожнiм рухом;
компенсацiя витрат власникам транспортних засобiв, якщо дорожньо-транспортнi подiї сталися з причин незадовiльного експлуатацiйного утримання автомобiльних дорiг, вулиць та залiзничних переїздiв, за рiшеннями судових органiв;
забезпечення безпечних, економiчних та комфортних умов дорожнього руху;
органiзацiя i здiйснення заходiв, спрямованих на захист навколишнього природного середовища;
забезпечення учасникiв дорожнього руху iнформацiєю з питань стану аварiйностi та дорожнього покриття, гiдрометеорологiчних та iнших умов;
вирiшення питань експлуатацiї автомобiльних дорiг, вулиць та залiзничних переїздiв у надзвичайних ситуацiях;
передача права на експлуатацiйне утримання дорiг, вулиць та залiзничних переїздiв iншим юридичним особам;
визначення нормативiв та видiлення необхiдних коштiв на будiвництво, реконструкцiю, ремонт та утримання автомобiльних дорiг, вулиць та залiзничних переїздiв;
передача права на будiвництво комунальних та iнших споруд, прокладання комунiкацiй, на захиснi роботи i споруди, сервiснi споруди та обладнання вiдповiдно до чинного законодавства;
проведення робiт по створенню i утриманню придорожнiх зелених насаджень та iнше;
термiнове усунення пошкоджень на автомобiльних дорогах, вулицях та залiзничних переїздах;
влаштування мiсць для зупинок транспортних засобiв, стоянок i вiдпочинку учасникiв дорожнього руху та створення iнших об'єктiв дорожнього сервiсу;
розробка та облаштування автомобiльних дорiг, вулиць та залiзничних переїздiв системами термiнового зв'язку для виклику державтоiнспекцiї, швидкої медичної та технiчної допомоги;
обладнання дорiг, вулиць та залiзничних переїздiв технiчними засобами регулювання дорожнього руху та їх утримання;
проведення лiнiйного аналiзу аварiйностi на пiдвiдомчих автомобiльних дорогах, вулицях та залiзничних переїздах;
виявлення аварiйно-небезпечних дiлянок та мiсць концентрацiї дорожньо-транспортних подiй i впровадження у таких мiсцях вiдповiдних заходiв щодо удосконалення органiзацiї дорожнього руху;
погодження маршрутiв перевезення небезпечних, надгабаритних i великовагових вантажiв;
забезпечення роботи спецiалiзованих служб по здiйсненню заходiв щодо органiзацiї дорожнього руху;
своєчасне виявлення перешкод дорожньому руху та їх усунення, а у разi неможливостi - невiдкладне позначення дорожнiми знаками, огороджувальними i направляючими засобами;
органiзацiя виконання встановлених вимог щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;
вирiшення iнших питань дорожнього руху згiдно з чинним законодавством.
 prev Стаття 8. Компетенція органів територіального громадського самоврядування
 next Стаття 10. Компетенція власників транспортних засобів