За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про дорожній рух
Стаття 34. Реєстрація та облік транспортних засобів
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 34. Реєстрація та облік транспортних засобів

Державнiй реєстрацiї та облiку пiдлягають призначенi для експлуатацiї на вулично-дорожнiй мережi загального користування автомобiлi, автобуси, самохiднi машини, сконструйованi на шасi автомобiлiв, мотоцикли всiх типiв, марок i моделей, причепи, напiвпричепи та мотоколяски.
Державна реєстрацiя i облiк здiйснюються органами Державтоiнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, а їх порядок установлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.
Усi iншi механiчнi транспортнi засоби пiдлягають вiдомчiй реєстрацiї та облiку, порядок яких установлюється:
транспортних засобiв вiйськових частин i об'єднань - вiдповiдними мiнiстерствами i вiдомствами, яким пiдпорядковано цi частини i об'єднання;
великотоннажних автомобiлiв та iнших технологiчних транспортних засобiв незалежно вiд форм власностi, що не пiдлягають експлуатацiї на вулично-дорожнiй мережi загального користування, - Державним комiтетом України по нагляду за охороною працi;
трамваїв i тролейбусiв - Державним комiтетом України по житлово-комунальному господарству;
гоночних i спортивних механiчних транспортних засобiв незалежно вiд власностi - Мiнiстерством України у справах молодi i спорту;
тракторiв, самохiдних машин, сiльськогосподарської технiки, iнших механiзмiв незалежно вiд форм власностi, що пiдлягають експлуатацiї на вулично-дорожнiй мережi загального користування, - Мiнiстерством сiльського господарства i продовольства України.
Власники транспортних засобiв зобов'язанi зареєструвати належнi їм транспортнi засоби протягом десяти дiб пiсля їх придбання, одержання або виникнення обставин, що потребують внесення змiн у реєстрацiйнi документи.
За рiшенням Уряду Республiки Крим, мiсцевих органiв державної виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування може провадитися реєстрацiя мопедiв, велосипедiв i гужових вiзкiв (саней).
Експлуатацiя незареєстрованих транспортних засобiв, а також без державних номерних знакiв встановленого зразка забороняється. У разi експлуатацiї такого транспортного засобу вiн може бути примусово вилучений. Власнику транспортного засобу в цьому випадку повертається його вартiсть iз врахуванням технiчного стану i строку експлуатацiї.
 prev Стаття 33. Основні вимоги щодо технічного стану транспортних засобів, що перебувають в експлуатації
 next Стаття 35. Державний технічний огляд транспортних засобів