За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про друковані засоби масової інформації
Стаття 1. Друковані засоби масової інформації (преса) в Україні
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 1. Друковані засоби масової інформації (преса) в Україні

В цьому Законi пiд друкованими засобами масової iнформацiї (пресою) в Українi розумiються перiодичнi i такi, що продовжуються, видання, якi виходять пiд постiйною назвою, з перiодичнiстю один i бiльше номерiв (випускiв) протягом року на пiдставi свiдоцтва про державну реєстрацiю.
Додатки до друкованих засобiв масової iнформацiї у виглядi видань газетного та журнального типу є окремими перiодичними i такими, що продовжуються, друкованими виданнями i пiдлягають реєстрацiї на загальних пiдставах.
Зазначенi в частинах першiй та другiй цiєї статтi Закону друкованi видання можуть включати до свого складу iншi носiї iнформацiї (платiвки, дискети, магнiтофоннi та вiдеокасети тощо), розповсюдження яких не заборонено чинним законодавством України.
Друкований засiб масової iнформацiї вважається виданим, якщо вiн пiдписаний до виходу в свiт i видрукований будь-яким тиражем. Сфера розповсюдження друкованого засобу масової iнформацiї не обмежується.
 prev Розділ I ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
 next Стаття 2. Свобода діяльності друкованих засобів масової інформації