За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про загальний військовий обов'язок і військову службу
Стаття 2. Військова служба і виконання військового обов'язку в запасі
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 2. Військова служба і виконання військового обов'язку в запасі

1. Вiйськова служба у Збройних Силах України та iнших вiйськових формуваннях є державною службою особливого характеру, яка полягає у професiйнiй дiяльностi придатних до неї за станом здоров'я i вiком громадян України, пов'язанiй з захистом Вiтчизни. Час проходження вiйськової служби зараховується громадянам до загального стажу роботи, стажу роботи за спецiальнiстю, а також до стажу державної служби.
2. Порядок проходження громадянами України вiйськової служби, їх права та обов'язки визначаються цим Законом, положеннями про проходження вiйськової служби вiдповiдними категорiями вiйськовослужбовцiв, якi затверджуються Президентом України, та iншими нормативно-правовими актами.
3. Встановлюються такi види вiйськової служби:
строкова вiйськова служба;
вiйськова служба за контрактом солдатiв i матросiв, сержантiв i старшин;
вiйськова служба за контрактом прапорщикiв i мiчманiв;
вiйськова служба (навчання) за контрактом курсантiв (слухачiв) вищих вiйськових навчальних закладiв, а також вищих навчальних закладiв, якi мають кафедри вiйськової пiдготовки (факультети вiйськової пiдготовки, вiддiлення вiйськової пiдготовки, iнститути вiйськової пiдготовки)* з програмами пiдготовки на посади осiб офiцерського складу;
____________
* Далi - вищi навчальнi заклади, якi мають вiйськовi навчальнi пiдроздiли.
вiйськова служба за контрактом осiб офiцерського складу;
вiйськова служба осiб офiцерського складу за призовом;
кадрова вiйськова служба осiб офiцерського складу, зарахованих до Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань до запровадження вiйськової служби за контрактом.
4. Виконання вiйськового обов'язку в запасi у мирний час полягає у дотриманнi порядку i правил вiйськового облiку, проходженнi зборiв, збереженнi та вдосконаленнi вiйськовозобов'язаними знань, навичок i умiнь, необхiдних для виконання ними обов'язкiв вiйськової служби у воєнний час вiдповiдно до вiйськово-облiкових чи цивiльних спецiальностей.
5. Громадяни, якi призванi або добровiльно вступили на вiйськову службу, складають Вiйськову присягу на вiрнiсть Українському народу.
Вiйськовозобов'язанi, якi ранiше не склали Вiйськову присягу, складають її пiд час зборiв або мобiлiзацiї.
6. Усi громадяни, якi призиваються, приймаються на вiйськову службу або перебувають у запасi, проходять обов'язковий медичний огляд у порядку, затвердженому Мiнiстром оборони України за погодженням з центральним органом виконавчої влади у галузi охорони здоров'я.
 prev Стаття 1. Загальний військовий обов'язок
 next Стаття 3. Правова основа загального військового обов'язку і військової служби