За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний акт України  
Закон України Про загальний військовий обов'язок і військову службу
Стаття 25. Підготовка громадян на посади осіб офіцерського складу
:: Нормативний акт України
Бібліографічний описЗмістПовний текстЗв'язок по розділам знань

Стаття 25. Підготовка громадян на посади осіб офіцерського складу

1. Пiдготовка громадян на посади осiб офiцерського складу проводиться у вищих вiйськових навчальних закладах та вищих навчальних закладах, якi мають вiйськовi навчальнi пiдроздiли.
2. Порядок проведення пiдготовки громадян на посади осiб офiцерського складу у вищих вiйськових навчальних закладах та вищих навчальних закладах, якi мають вiйськовi навчальнi пiдроздiли, визначається i затверджується Мiнiстерством оборони України та Мiнiстерством освiти України.
Зарахування громадян до вищих вiйськових навчальних закладiв та вищих навчальних закладiв, якi мають вiйськовi навчальнi пiдроздiли, провадиться на добровiльних засадах вiдповiдно до особистих заяв на умовах, визначених контрактом.
З курсантом, якому виповнилося 18 рокiв, а також слухачем пiсля закiнчення першого курсу вищого вiйськового навчального закладу укладається контракт щодо проходження пiдготовки на посади осiб офiцерського складу. Однiєю з умов контракту є зобов'язання курсанта (слухача) про подальше проходження вiйськової служби на посадах осiб офiцерського складу протягом 5 рокiв пiсля закiнчення вищого навчального закладу.
Громадяни, якi прийнятi на вiйськову службу i навчаються у вищих вiйськових навчальних закладах або вищих навчальних закладах, де є вiйськовi навчальнi пiдроздiли, i не мають звань прапорщикiв або мiчманiв та офiцерського складу, є курсантами, а тi, якi мають такi звання, - слухачами.
3. Курсантам, якi не мали вiйськового звання до вступу до вищого вiйськового навчального закладу, вищого навчального закладу, який має вiйськовий навчальний пiдроздiл, пiсля зарахування на навчання присвоюється вiйськове звання рядового чи матроса. За вiйськовослужбовцями та вiйськовозобов'язаними зберiгаються вiйськовi звання, присвоєнi до їх вступу у вищий навчальний заклад.
4. Випускникам вищих вiйськових навчальних закладiв, вищих навчальних закладiв, якi мають вiйськовi навчальнi пiдроздiли, присвоюються вiйськовi звання згiдно з положеннями про проходження вiйськової служби вiдповiдними категорiями вiйськовослужбовцiв.
5. Курсанти, якi проходять пiдготовку на посади осiб офiцерського складу, у разi дострокового розiрвання контракту через небажання продовжувати навчання або через недисциплiнованiсть та у разi вiдмови вiд подальшого проходження вiйськової служби на посадах офiцерського складу пiсля закiнчення вищого навчального закладу вiдшкодовують Мiнiстерству оборони України та iншим вiйськовим формуванням витрати, пов'язанi з їх навчанням i утриманням у вищому навчальному закладi, вiдповiдно до порядку i норм, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України. У разi вiдмови добровiльного вiдшкодування витрат таке вiдшкодування здiйснюється у судовому порядку.
6. Курсанти чоловiчої статi, вiдрахованi з вищих вiйськових навчальних закладiв та вищих навчальних закладiв, якi мають вiйськовi навчальнi пiдроздiли (за винятком вiдрахування за станом здоров'я), направляються у вiйськовi частини для подальшого проходження вiйськової служби, якщо вони не вислужили встановленого строку строкової вiйськової служби.
При цьому в строк вiйськової служби вiйськовослужбовцям зараховується:
тривалiсть строкової вiйськової служби до вступу у вищi вiйськовi навчальнi заклади та вищi навчальнi заклади, якi мають вiйськовi навчальнi пiдроздiли;
тривалiсть вiйськової служби за контрактом до вступу у вищi вiйськовi навчальнi заклади та вищi навчальнi заклади, якi мають вiйськовi навчальнi пiдроздiли iз розрахунку два мiсяцi вiйськової служби за контрактом за один мiсяць строкової вiйськової служби;
тривалiсть вiйськової служби пiд час навчання у вищих вiйськових навчальних закладах та вищих навчальних закладах, якi мають вiйськовi навчальнi пiдроздiли, iз розрахунку два мiсяцi служби (навчання) у зазначених вiйськових навчальних закладах за один мiсяць строкової вiйськової служби.
7. Курсанти жiночої статi, вiдрахованi з вищих вiйськових навчальних закладiв та вищих навчальних закладiв, якi мають вiйськовi навчальнi пiдроздiли, звiльняються з вiйськової служби:
якщо вони не мають вiйськово-облiкової спецiальностi, - без постановки на вiйськовий облiк;
якщо вони мають вiйськово-облiкову спецiальнiсть, - з зарахуванням в запас i направленням у вiйськовий комiсарiат за мiсцем проживання для постановки на вiйськовий облiк.
 prev Стаття 24. Початок і закінчення проходження військової служби
 next Стаття 26. Звільнення з військової служби